Inici » Noticia » Publicat l’estudi “Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar”

Publicat l’estudi “Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar”

Estudi sobre cures. El document explora i analitza diferents models d’intervenció en l’economia de les cures i la llar amb l’objectiu de generar nous models d’intervenció i abordatge que promoguin la universalitat, dignificació i sostenibilitat d’aquests serveis.

El Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures – dins de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum – acaba de publicar el seu darrer estudi que porta per títol “Estudi comparatiu: Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar”. El document explora i analitza diferents models d’intervenció en l’economia de les cures i la llar amb l’objectiu de generar nous models d’intervenció i abordatge que promoguin la universalitat, dignificació i sostenibilitat d’aquests serveis.

Un dels objectius del Programa de Temps i Economia de les Cures és generar coneixement a partir de l’elaboració d’un pla d’estudis dotat d’instruments útils per a l’anàlisi i la presa de decisions estratègiques al voltant de les polítiques temporals. Els projectes de recerca elaborats en col·laboració amb altres institucions tenen la funció bàsica de conèixer la situació general a la ciutat de forma actualitzada i periòdica, i ofereixen una fotografia de la realitat i de l’opinió ciutadana sobre els usos del temps i les polítiques que se’n deriven.

El nou informe, que s’emmarca dins d’aquesta col·lecció i que s’ha realitzat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) analitza sis casos que representen formes jurídiques i societàries diferents; així com una gran diversitat en la seva trajectòria i l’entorn territorial on s’ubiquen. Les experiències escollides són el Grupo SSI (cooperativa de segon grau del País Basc), Mujeres Pa’lante (cooperativa de treball i provisió de cures de Barcelona), Senda de Cuidados (associació sense afany de lucre de Madrid), les cooperatives de mares i pares de Suècia, les cooperatives socials de serveis assistencials d’Itàlia, i els serveis d’ajuda a domicili de França. Aquests heterogeneïtat ha permès fer una exploració comparada de les fortaleses, oportunitats i febleses dels diferents instruments i de la seva relació amb l’entorn.

Després de fer un estudi en profunditat de cada cas, l’estudi presenta una anàlisi comparada detallada dels sis casos i que inclou diferents aspectes com la forma jurídica, els serveis que s’ofereixen, les persones destinatàries, els elements d’innovació del proejctes i els factors que el fan sostenible.

Entre les conclusions de l’estudi trobem el fet que el dret a la cura és una responsabilitat pública que hauria de tenir una consideració universal, en especial si es tenen en compte les previsions demogràfiques per als anys i dècades vinents. A més, s’han de buscar també mecanismes per garantir els drets, tant de les persones que reben cures com de les que en proveeixen, i escoltar les necessitats dels protagonistes del sistema de cures. En aquest sentit es defineixen tres reptes que caldrà abordar: el model de mercat, en relació a la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de les iniciatives de l’economia social i solidària (ESS), la forma jurídica i la democratització de les cures.

Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar” s’emmarca dins de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura a Barcelona 2017-2020, amb 68 actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques municipals i que compta amb una dotació pressupostària inicial de 59 milions d’euros addicionals per aquest període.

Podeu llegir l’estudi complert en aquest enllaç. També podeu consultar altres estudis anterior dins d’aquesta col·lecció al web del programa de Temps i Cures.