Inici » Noticia » Resolució provisional d'atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2019

Resolució provisional d'atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2019

Publicada la resolució oficial de la convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2019; entre les que s'inclouen les corresponents a l'àmbit d'Economia de les Cures.

La resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2019 ja s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb data 20 de maig. Us recordem que els àmbits de Consum Responsable i Temps i Economia de les cures s’inclouen en aquesta convocatòria i que els trobareu assignats a les lletres T i Q respectivament.

Trobareu la proposta de resolució provisional corresponent a aquests dos àmbits entre les pàgines 72 i 83 del document.

Les bases reguladores de la convocatòria atorguen a les entitats que s’hi han presentat un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució (és a dir, fins al 3 de juny inclòs) . Igualment, també s’estableix un termini de 10 hàbils (també fins al 3 de juny inclòs) per a la presentació de la documentació acreditativa, si escau, ja referenciada en la declaració responsable.