Inici » Recursos » Temps més eficient

Temps més eficient

Temps més eficient

Recomanacions per impulsar una nova cultura de el temps en les organitzacions basada en el seguiment i consecució d'objectius i el combat contra el presencialisme, així com models, eines i processos de treball més eficients, el que comporta valor afegit, més compromís per part de la plantilla, retenció de l'talent i disminució de la rotació.

Altres recursos

Xarxes

En aquest apartat trobareu informació de diferents xarxes existents que estan treballant actualment sobre temes de gestió del temps, organització horària o temps de treball, familiar, personal i social. Aquestes xarxes estan integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen com a eix comú els temes de temps.

 

IATUR

L'Associació Internacional de Recerca sobre Usos del Temps (IATUR vzw) facilita l’intercanvi d’idees, metodologia i tècniques de recollida de dades entre investigadors i compiladors d’estadístiques oficials sobre patrons d’activitat diària i canvis en el comportament de les persones al llarg del temps.

Reforma Horària

La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida. La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

 

Publicacions

Conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat. Aquí es troba amb un espai d'estudi que té la voluntat d'investigar la realitat en tot allò que competeix a el temps. Els estudis i dossiers publicats fins ara tracten temes tan diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d'altres. Més informació al laboratorideltemps.

Imatges

Aquest apartat conté imatges sobre jornades, sessions participatives i altres actes  que posen de relleu el compromís d'organitzacions i institucions d'aquesta ciutat per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Vídeos

Recollida de material audiovisual per a la difusió de mesures i metodologies en relació a la millora de la gestió del temps de treball, familiar, personal i social. Trobareu més informació a l'apartat videoteca de la pàgina web del laboratorideltemps.