Bones pràctiques

Barcelona busca l'harmonia i l'equilibri entre la modernitat i les arrels patrimonials. Valora els espais públics amables amb les persones i fuig de les intervencions agressives al carrer.

En aquest sentit, l'Institut del Paisatge Urbà fa més de dues dècades que treballa per protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de Barcelona i vetllar per l'ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument decisiu per a la conservació de l'entorn.

A través de diverses eines de gestió i la canalització de recursos públics i privats, l'Institut incentiva la participació de la ciutadania en actuacions de conservació i millora del paisatge urbà, i orienta les actuacions privades sobre el paisatge per tal d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic i una millor qualitat de vida.

Promoure Barcelona i el seu model de transformació urbana com a referent per al conjunt de ciutats del món ha donat els seus fruits gràcies a la complicitat i l'esforç de ciutadans, empreses privades i entitats públiques.