Millora dels establiments comercials

Els comerços formen part ineludible del paisatge de Barcelona. La imatge i la qualitat de les botigues influeix directament sobre la percepció que en tenen els veïns del barri. Una imatge endreçada i uns comerços accessibles milloren la qualitat de vida de la ciutadania.

Les actuacions que promou l'Institut en aquest àmbit se centren en l'eliminació d'elements superposats a la planta baixa de l'edifici com ara rètols, marquesines, focus i tendals. En aquest sentit, l'Institut incentiva la instal·lació de rètols d'identificació comercial i d'altres elements autoritzats dins dels buits arquitectònics de la façana.

La remodelació de la imatge exterior dels establiments comercials en planta baixa té per objectiu la recuperació de l'harmonia original del conjunt de l'edifici.

Acords amb col·lectius:

Davant les distorsions del paisatge, l'Institut del Paisatge Urbà prioritza la negociació i promou plans de regularització de la identificació comercial tant d'una activitat comercial o d'una empresa amb establiments escampats per tota la ciutat (farmàcies, OpenCor, Correus, Renault, General Òptica, Bankinter, etc.) com dels diferents comerços implantats en una zona concreta (Horta i Trinitat Vella).

Els acords de col·laboració subscrits amb diversos col·lectius inclouen ajuts econòmics per adaptar-se a l'Ordenança i endreçar així la imatge comercial de la ciutat.