Qui som i què fem

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) és un organisme autònom local constituït per acord unànime del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, el 27 de juny de 1997.

Els seus orígens, però, es remunten al 1986, any en què l'Ajuntament va llançar una campanya que, amb el lema "Barcelona, posa't guapa", convidava els barcelonins a rehabilitar els seus edificis. Amb els anys, aquella iniciativa s'ha convertit en un amplíssim projecte de transformació i millora de la ciutat i ha generat tot un sector d'activitat municipal associat als nous conceptes de "paisatge urbà" i "qualitat de vida".

Amb la creació de l'Institut, l'Ajuntament culminava el procés d'estructuració d'aquest nou sector d'activitat, optant pel model organitzatiu més idoni per ajustar la gestió del paisatge urbà a les necessitats dels ciutadans, les entitats i el sector privat, veritables protagonistes de la conservació i la millora de la ciutat.

El Consell Rector assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. Està integrat per un màxim de 15 membres, nomenats per l'alcalde, dels quals com a mínim la meitat han de ser regidors de l'Ajuntament, amb representació dels diversos grups municipals.

Els membres de les corporacions cessants continuen les seves funcions per a l'administració ordinària fins que els membres del nou consistori prenguin possessió dels càrrecs, amb data prevista per al 15 de juny, o, en cas que es presenti un recurs contenciós electoral, el 5 de juliol, d’acord amb l’article 194.2 de la LOREG, una vegada acabat el seu mandat.

 

La Comissió Mixta de protecció del Paisatge Urbà vetlla per la correcta aplicació de la normativa d'ús del paisatge urbà, en especial pel que fa a les activitats publicitàries.

El Consorci de l'Habitatge està integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i treballa per a la millora dels serveis relacionats amb l'habitatge a la ciutat.

L'Institut forma part activa del Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge, la Taula de Soroll i la Comissió de l'Espai Públic.