Tractament singular façanes

A través de les actuacions de la campanya, el paisatge urbà de Barcelona ha perdut la pàtina de grisos deixada pel pas del temps i està recuperant la riquesa cromàtica de la seva arquitectura.

Un bon nombre de façanes de Barcelona estan decorades amb una admirable varietat d'esgrafiats. Els ajuts a la rehabilitació han estat i són un suport important per a la seva recuperació.

Els elements decoratius situats als balcons, a les coronacions o a la façana dels edificis requereixen un manteniment, tant per garantir-ne la seguretat com per conservar-ne la riquesa històrica i artística.

La creació d'un mural pintat o d'un "engayatall" simulant l'existència d'elements arquitectònics desapareguts és una de les solucions que s'aplica en la rehabilitació de façanes i mitgeres.