Finalitzada la restauració de l'entorn del pati posterior del Museu Picasso i carrers Cirera i Seca

Es tracta d'una actuació de rehabilitació de conjunt, que compren façanes posteriors de les finques del carrer Cirera, les plantes baixes i una portalada al carrer de la Seca.

La restauració d’aquest espai va finalitzar amb l’acabament de la darrera fase d’arranjament, la naturalització de la planta baixa del pati i la restauració de la portalada del carrer de la Seca/ Cirera, a Ciutat Vella, una intervenció final que complementa una actuació en façanes posteriors de les finques que donen al pati de Raimon Noguera, pertanyent al Museu Picasso.

Aquesta iniciativa va sorgir fa uns 10 anys arran de les obres d’ampliació del museu, que van deixar al descobert aquestes parets. Amb l’impuls de diversos sectors municipals es va posar en marxa l’actuació de rehabilitació del conjunt, que abasta les façanes posteriors de quatre finques al carrer Cirera, uns edificis d’habitatges d’uns 60 metres quadrats de superfície i amb un pati de metre i mig per banda, que ventilaven només per aquest pati i per la façana principal de Cirera. Per tant, l’actuació en la part del darrere dels immobles ha permés dignificar i millorar la llum i la ventilació d’aquests habitatges. D’una banda, amb finestres de fusta obertes amb una proporció diferent, on hi ha un forat obert de manera tradicional; i segon, creant aquesta doble pell amb la rehabilitació del murs i recuperant l’alicantina, tant típica de Ciutat Vella. En relació a l’entorn una actuació que pacifica la relació de l’edifici amb l’espai que hi ha a nivell de planta baixa.

En la intersecció dels carrers Seca/Cirera hi havia una paret cega al damunt d’una portalada de quatre plantes que s’ha enderrocat, millorant la il·luminació, la permeabilitat visual i la percepció d’aquest últim carrer. Així, la trobada en planta baixa de les noves façanes amb el pati Noguera del Museu Picasso s’ha resolt mitjançant la instal·lació d’un entramat metàl·lic que serveix de suport a plantes enfiladisses per a conformar amb el temps un sòcol vegetal que farà més acollidor aquest reclau i a la vegada resol les prescripcions de seguretat d’aquest museu.

El 50% del cost dels treballs de rehabilitació de les façanes ha estat subvencionat amb ajuts a la rehabilitació del Consorci d’Habitatge de Barcelona i de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà. Pel que fa als treballs de naturalització de la planta baixa i la restauració de la portalada, la despesa ha estat 143.500 euros, finançada amb els ingressos obtinguts per compensacions paisatgístiques.

Més informació