L'Ajuntament col·labora amb la restauració de l'establiment comercial Casa Gispert

L'Ajuntament de Barcelona ha contribuït a la restauració i recuperació dels mobles interiors de l'establiment comercial “Casa Gispert”, mitjançant una ajuda extraordinària a un local que disposa d'elements d'interès patrimonial.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ha contribuït a la restauració i recuperació de la imatge interior del comerç “Casa Gispert”  mitjançant una ajuda extraordinària a un local que disposa d’elements d’interès patrimonial tant a l’exterior com a l’interior, inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona.

Es tracta d’un establiment que ocupa els baixos d’una finca situada a la cantonada amb el carrer Sant Antoni dels Sombrerers i disposa de dos portals situats a banda i banda del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala.

És una botiga que manté l’ús original de torradora de fruits secs; per això les obres s’han hagut de fer amb un termini de temps molt ajustat. S’ha actuat principalment a l’interior de la botiga, malgrat que també s’ha fet la neteja i adequació de la retolació exterior, cosa que ha permès descobrir un rètol anterior de fusta que s’ha recol·locat a l’interior del local.

Un comerç ple d’elements singulars
Un dels elements destacables és el forn de llenya, que es manté actiu, amb tot el mecanisme necessari per torrar els fruits secs, al qual s’ha fet una petita intervenció de contenció per evitar que les parets exteriors s’obrissin. També es conserva una gran part del mobiliari: el taulell mostrador, els prestatges amb o sense calaixos, així com els grans compartiments de calaixos per les mercaderies, cistells, senalles d’espart o sacs de ràfia. Tot un mostrari que converteixen l’establiment en un referent inequívoc en la seva especialitat. Un altre element remarcable és la mampara vidriada que divideix el local (venda) amb el petit despatx, a la qual s’han reposat els vidres que mancaven i s’ha alliberat de prestatgeries que la feien invisible, donant més profunditat a la botiga, amb l’ajuda també de la recuperació de les obertures de la façana posterior.

Totes les intervencions realitzades s’han atès als seus valors patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. Així mateix, s’han utilitzat tècniques i metodologies de restauració realitzades per personal especialitzat.