Les terrasses i el comerç de proximitat de Barcelona guanyaran espai públic

DESCONFINAMENT. El Govern municipal concreta les mesures per tal que la restauració i el comerç de proximitat disposin excepcionalment de més superfície. L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri.

El Govern municipal ha concretat les mesures per tal que la restauració i els establiments comercials de barri disposin de manera temporal i excepcional de més superfície. L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica i garantir que la represa progressiva de l’activitat a l’exterior sigui segura i es faci respectant les distàncies entre persones, els aforaments comercials, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats competents.

Les actuacions s’inclouen en un decret d’alcaldia que conté les noves condicions d’ús l’espai públic i els criteris que delimitaran les ampliacions i l’atorgament de noves autoritats excepcionals i provisionals. Està previst que ja estigui en vigor quan la ciutat passi a la fase 1 del desconfinament, que permet la tornada de les terrasses al 50% de capacitat.

D’aquesta manera, amb la fase 1 l’activitat de les terrasses es reprendrà i, alhora, s’iniciarà la gestió de les noves autoritzacions i ampliacions, que s’aniran implantant progressivament a la via pública al llarg dels dies següents. A més, el plenari haurà de ratificar el decret, que els últims dies s’ha compartit amb el sector, veïnat i grups municipals per recollir el màxim de sensibilitats possibles.

Les ampliacions es faran prioritàriament en espais guanyats als vehicles, i se simplificarà l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació per agilitzar-ne la posada en marxa. També es preveu que en els carrers de caràcter comercial de barri, les activitats comercials puguin ocupar l’espai públic temporalment. I per afavorir la viabilitat econòmica dels negocis de la restauració, l’Ajuntament rebaixarà un 75% la taxa de terrasses fins a finals d’any, en base a la interpretació de les ordenances d’acord amb la situació derivada de la Covid-19.

Ubicació de les noves terrasses o ampliacions

Se situaran prioritàriament als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d’aparcament o carrils de circulació. Sempre sense afectar cap carril bici o de transport públic, l’accés a pàrquings i equipaments, el pas de vehicles de serveis i l’ús i visualització dels serveis públics i senyals de trànsit. Quan es proposi ocupar un carril de circulació, caldrà que els establiments que vulguin tenir terrassa presentin una proposta unitària per un tram de carrer complert. I si no és possible posar la terrassa en calçada, s’estudiaran altres solucions d’ubicació que garanteixin el compliment del distanciament.

A les places, els criteris s’han d’ordenar unitàriament per al conjunt de l’espai, i només es podrà ampliar la superfície de les terrasses quan no superin el 50% de la superfície lliure de pas, i sempre que els espais lliures siguin adequats. En voreres i plataformes úniques, caldrà garantir un pas lliure de vianants de 2 metres.

L’únic mobiliari autoritzat seran les taules, quatre cadires per cada taula, para-sols –excepte en ocupacions sobre calçada amb un carril de circulació al costat, per raons de seguretat– i, quan s’ocupi en calçada, també jardineres. Si es considera necessari, l’Ajuntament instal·larà elements separadors respecte als carrils de circulació.

I les noves terrasses o ampliacions no podran interferir en les necessitats que puguin tenir altres establiments o activitats comercials derivades del compliment de distàncies de seguretat sanitària. En aquests casos, caldrà establir un espai lliure suficient per poder fer les esperes corresponents amb seguretat, i garantint les condicions d’accessibilitat a l’espai públic.

Aforament, vigència, condicions d’ús i mateix horari

Els criteris d’aforament s’estableixen en funció de si l’establiment de restauració ja té llicència de terrassa vigent o si no la té:

  • Si ja té terrassa: Amb la fase 1 del desconfinament, es podrà reobrir al públic amb la meitat de taules en la mateixa superfície i situant-les a una distància de seguretat de 2 m. El decret preveu que si el número de taules és imparell, es podrà arrodonir cap a dalt sempre que totes les taules puguin respectar les distàncies. A més, es podrà ampliar la superfície de la terrassa per instal·lar-hi fins a 4 taules més o fins a 6 quan l’ocupació sigui en calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, els 2 m de distància i les normatives vigents.
  • Si no té terrassa: Es podrà sol·licitar una autorització de terrassa de fins a 4 taules o fins a 6 quan l’ocupació sigui en calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, els 2 m de distància i les normatives vigents.

Amb aquestes condicions, s’estima que el 93% dels 5.500 establiments que disposen actualment de terrassa podran ampliar o mantenir les seves taules.

Totes les autoritzacions que s’atorguin seran excepcionals i provisionals amb una durada temporal fins el 31 de desembre de 2020. I l’Ajuntament les podrà prorrogar si considera que les circumstàncies d’excepcionalitat i emergència sanitària ho justifiquen.

Els titulars de les terrasses hauran de garantir les mesures d’higiene, prevenció i seguretat que estableix la fase 1 del pla de desconfinament. Respecte als horaris d’obertura, es mantenen els mateixos que fins ara: de diumenge a dijous de 8:00 a 0:00h, i divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00h.

Tramitació àgil d’autoritzacions

Per facilitar i agilitzar els tràmits, es crea un equip tècnic de terrasses específic que atendrà consultes i centralitzarà els criteris per gestionar els procediments electrònic d’atorgament d’autoritzacions i ampliacions. Formarà part de l’àrea d’Ecologia Urbana i comptarà amb membres de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), les àrees de Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient i Comerç, Restauració i Consum, els Districtes, la Guàrdia Urbana, Barcelona Activa, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Els titulars dels establiments hauran de sol·licitar les autoritzacions o ampliacions a través del portal de tràmits municipal. Per ajudar a complementar i entrar les sol·licituds al portal a qui ho necessiti, l’Ajuntament habilitarà un punt d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa –C/Roc Boronat, 117–. També es podran presentar les propostes a través de les entitats del sector, les associacions de comerciants i dels eixos comercials.

I hi haurà disponible un web específic –http://www.barcelona.cat/terrasses-ampliacio-excepcional– i el telèfon d’atenció 900 533 175 –gestionat per Barcelona Activa– on dirigir-se per informar-se i resoldre dubtes.

Comerç al carrer

Per ajudar a garantir la viabilitat econòmica del comerç minorista i de proximitat, la mesura preveu facilitar la celebració d’esdeveniments comercials a la via pública, en carrers de caràcter comercial i de barri.

Les associacions de comerciants o les entitats de comerç sense ànim de lucre de la ciutat podran promoure i sol·licitar a través dels Districtes els esdeveniments als eixos i zones comercials. I els establiments que formen part d’aquests eixos podran ocupar l’espai públic temporalment, sempre respectant les mesures sanitàries corresponents.

Als mercats municipals, tenint en compte les característiques de les activitats comercials no alimentàries que hi ha, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i els Districtes podran adaptar l’espai públic contigu a aquests establiments, que tradicionalment s’utilitza com a espai d’atenció als clients. Així, es facilitaran i compatibilitzaran els diferents usos que hi ha en l’àmbit, sempre respectant als requisits d’higiene, prevenció i seguretat corresponents.

40.000 mascaretes a disposició dels comerços

En paral·lel, i en el marc de les accions per donar suport al sector comercial, l’Ajuntament posa a disposició dels establiments de la ciutat 40.000 mascaretes per als treballadors i treballadores, de cara al procés de reobertura de l’activitat econòmica. La distribució entre el comerciants que són a peu de carrer es farà gràcies a la col·laboració amb les entitats de comerç de la ciutat que han vehiculat la demanda de material per part dels diferents establiments.

Aquesta serà la primera remesa de material de protecció que es posarà a disposició del comerç de la ciutat, d’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament i les entitats representatives del sector a la ciutat: Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Obverta, Comertia, Pimec-Comerç, Foment del Treball-Comerç, Gremi de Restauració de Barcelona i Consell de Gremis de Barcelona.

El material sanitari forma part de la compra extraordinària que l’Ajuntament ha dut a terme de material de protecció i de les donacions que s’estan rebent des de l’inici de l’estat d’alarma. Una comissió, amb representats municipals i de les entitats de comerç, en farà el seguiment d’acord amb la normativa fixada en cada moment.

La mesura té com a objectiu contribuir a que es treballi amb la protecció adient per a la seguretat de tots els treballadors i treballadores del sector del comerç i la restauració. Se suma així a altres mesures ja anunciades com l’esponjament de les terrasses, o el decàleg que consistori i entitats del comerç van consensuar per a garantir la seguretat de treballadors i compradors a l’inici del confinament per als comerços de productes alimentaris.