Afectacions dels serveis d'informació i atenció presencials

Les nostres oficines romandran tancades en aplicació de les mesures preventives amb motiu del virus COVID-19

Consulteu les opcions per ser atesos:

Oficina d’atenció i tramitació (rehabilitació)
Atenció presencial: heu de demanar cita enviant un correu a paisatgeurba@bcn.cat
Si voleu fer algun tràmit, ho podeu fer telemàticament a l seu virtual
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Departament d’usos del paisatge / Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà
Departament d’usos del paisatge (consultes generals): a través del canal municipal IRIS d’informació i consultes, disponible mitjançant el següent enllaç: https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (sol·licituds, informació, consultes, etc.). A través del correu electrònic: usosdelpaisatge@bcn.cat

Més informació a https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/decret-per-garantir-els-serveis-essencials-durant-lestat-dalarma-per-la-covid19_929668.html