Afectacions dels serveis d'informació i atenció presencials

Les nostres oficines romandran tancades en aplicació de les mesures preventives amb motiu del virus COVID-19

Les nostres oficines romandran tancades en compliment del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19, amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania. Així també, s’estableixen mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten a la ciutat i que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania.

D’altra banda, els terminis administratius en la tramitació d’expedients, i els terminis de prescripció i caducitat queden suspesos des del dia 14 de març, segons el Reial Decret 463/2020 de 14 de marc, de declaració d’alarma.

En conseqüència a això anterior i mentre estiguin en vigor aquestes mesures preventives, de protecció i organitzatives, tota la informació i consultes relacionades amb aquests departaments es faran a través dels següents mitjans:

Oficina d’atenció i tramitació (rehabilitació)
Si voleu fer algun tràmit, ho podeu fer telemàticament a l seu virtual
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Departament d’usos del paisatge / Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà
Departament d’usos del paisatge (consultes generals): a través del canal municipal IRIS d’informació i consultes, disponible mitjançant el següent enllaç: https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (sol·licituds, informació, consultes, etc.). A través del correu electrònic: usosdelpaisatge@bcn.cat

Més informació a https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/decret-per-garantir-els-serveis-essencials-durant-lestat-dalarma-per-la-covid19_929668.html