Una nova façana verda al Poblenou

El Poblenou ja té una nova façana verda, una mitgera rehabilitada la Rambla del Poblenou cantonada amb el carrer Pere IV i transformada en façana.

Es tracta una paret mitgera rehabilitada i transformada en façana, amb noves obertures i en la qual també s’ha construït una jardinera on s’han plantat espècies enfiladisses i nius per a aus protegides.

En el procés urbanístic d’obertura de la rambla de Poblenou, l’edifici situat en el c. Pere IV va quedar afectat i va ser enderrocat, deixant a la vista aquesta paret mitgera, un parament sense obertures, revestit per un mur d’obra de fàbrica de maó i un per planxes metàl·liques.

L’actuació de l’adequació de la mitgera ha consistit en eliminar els revestiments existents que donaven caràcter de provisionalitat, substituint-los per uns acabats propis de façana a carrer. També s’han regularitzat les geometries, suprimint elements adherits i deixant un parament pla.

Amb aquesta remodelació s’han assolit tres objectius de millora del paisatge urbà:
– millora de les condicions d’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici
– conversió d’una mitgera cega en una nova façana amb noves obertures (balcons)
– naturalizació de la nova façana amb la instal·lació d’una jardinera en cantonada on s’han plantat espècies vegetals enfiladisses i que recupera l’alineació amb la Rambla de Poblenou i construcció de nius per a aus protegides, especialment ballesters i falciots

La nova mitgera ha estat promoguda per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i finançada amb els ingressos obtinguts dels usos excepcionals del paisatge.