Com participar

Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seves organitzacions i els regidors i consellers de la ciutat.

Els canals de participació ciutadana s’engeguen i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: d’una banda, la ciutadania i les seves organitzacions, de l’altra, els regidors i regidores i els consellers i conselleres de la ciutat.

De la mateixa manera que els regidors i regidores, consellers i conselleres del Govern i l’oposició disposen de canals de debat, de seguiment i de control de l’acció de govern, és imprescindible generar espais on la ciutadania pugui promoure, debatre, decidir i coproduir les polítiques municipals.

La participació, doncs, es pot concretar en diferents accions:

  • Promoure, a través d’iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
  • Debatre, en els òrgans i espais de participació i diàleg amb l’Ajuntament, qüestions i actuacions que la ciutadania pugui posar en qüestió.
  • Incidir sobre actuacions municipals per col·laborar en el seu desenvolupament i la seva realització.
  • Coproduir les polítiques públiques de la ciutat i les actuacions que se’n deriven, elaborant la definició de la diagnosi i participant de la seva execució, avaluació i seguiment.