Ajuntaments i Generalitat presenten els resultats del procés participatiu sobre el PDU de les Tres Xemeneies del Besòs

25/01/2019 - 09:13

Participació. Representants de les administracions han explicat com el PDU incorporarà les aportacions ciutadanes.

Més de dues-centes persones van assistir a les diferents sessions de participació, en les quals es van tractar temes com el futur de les Tres Xemeneies i la nau de turbines, la construcció del nou parc marítim, la millora de la connectivitat i el model de les edificacions.

El subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, Josep Armengol, la gerent del Consorci del Besòs, Carme Ribas, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, i de Badalona, Àlex Pastor van comparèixer el 21 de gener per presentar el resultat del procés participatiu sobre el Pla director urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies.

Entre els mesos de setembre i novembre de 2018 es van celebrar diverses jornades per debatre amb la ciutadania els plans de reforma de l’antiga central tèrmica i el seu entorn situat entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Les trobades van comptar amb la participació de més de 200 persones i es van centrar en quatre aspectes concrets del pla: les tres xemeneies i la nau de turbines, el nou parc marítim, accessibilitat i connectivitat i el model d’ordenació de l’edificació. El resum de les seves aportacions es pot consultar al web del procés participatiu frontlitoral.cat.

Durant la sessió, els representants de les diverses administracions es van comprometre a considerar els resultats del procés participatiu i van explicar com s’incorporarien les aportacions ciutadanes en la redacció del PDU:

  • Pel que fa a les tres xemeneies i la nau de turbines, es tindran en compte les preferències ciutadanes per una diversitat d’usos, posant especial èmfasi en aquells més relacionats amb la recerca i els culturals i educatius.
  • El PDU plantejarà la creació d’un nou parc marítim com a espai de lleure per als ciutadans. Les administracions es comprometen a mantenir de moment l’edifici del poliesportiu però no descarten la reubicació de les instal·lacions a l’aire lliure. En el cas del camp de futbol, s’estudiarà si es manté o s’ubica en un lloc més adient, comptant amb l’opinió dels seus usuaris. En aquest sentit, es contempla la possibilitat d’impulsar processos participatius per definir la urbanització de la zona, així com convocar un concurs per al disseny del parc.
  • La nova ordenació ha de contemplar un futur desplaçament o soterrament de les vies fèrries de la línia R1 i, a la vegada, garantir la connectivitat transversal a l’avinguda d’Eduard Maristany mentre no s’efectui el canvi.
  • Quant al model d’ordenació de l’edificació, el nou front actuarà com a element estructurador de la ciutat, reconnectant els barris existents. S’estudiarà la manera de rebaixar l’edificabilitat plantejada al document inicial del PDU i de garantir que hi hagi espais per a tallers i petit comerç. No es descarta la possibilitat de convocar concursos d’arquitectura per al disseny dels edificis d’aquesta zona.

Un cop finalitzat el procés participatiu, el següent pas és la redacció d’un document que ha d’aprovar la Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. A continuació, aquest es farà públic perquè els veïns i veïnes puguin formular al·legacions o fer les consultes pertinents. Posteriorment, les al·legacions se sotmetran a un anàlisi i, si s’escau, s’incorporaran al document per portar-lo a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. Si l’informe de la comissió és favorable, el conseller de Territori i Sostenibilitat signarà l’aprovació definitiva i es publicarà al DOGC.