Audiència Pública a Sarrià – Sant Gervasi

26/06/2020 - 13:20

Participació. Dimarts, 30 de juny a les 17.30 h a la Sala de Plens de la Seu del Districte amb aforament limitat. Per garantir les distàncies de seguretat és necessari realitzar reserva prèvia de plaça fins dilluns 29 de juny a les 17.30 h.

Dimarts, 30 de juny a les 17.30 h a la Sala de Plens de la Seu del Districte amb aforament limitat. Per garantir les distàncies de seguretat és necessari realitzar reserva prèvia de plaça fins dilluns 29 de juny a les 17.30 h.

El 30 de juny tindrà lloc l’Audiència Pública del Districte de Sarrià – Sant Gervasi a les 17.30 a la Sala de Plens de la Seu del Districte (plaça del Consell de la Vila, 7). L’aforament serà limitat i caldrà reserva prèvia. La sessió té una durada prevista de dues hores.

La Carta Municipal de Barcelona defineix l’audiència pública com una de les principals eines de participació prevista perquè la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal l’adopció de determinats acords o per rebre informació de les seves actuacions. A més, pot ser de l’àmbit ciutat o districte, es fa de forma oral i hi pot assistir tothom que ho desitgi.

Les persones que vulguin plantejar preguntes, queixes o propostes d’interès general poden fer-ho fins a 24 hores abans a través del web Decidim.Barcelona

També es poden inscriure per assistir a l’Audiència i plantejar les preguntes presencialment, tot i que l’aforament és limitat. Per garantir les distàncies de seguretat entre persones,  és necessari realitzar reserva prèvia de plaça fins dilluns 29 de juny a les 17.30 a través d’aquest enllaç

La sessió es retransmetrà en vídeo a través d’aquest mateix web i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

Les convocatòries de les audiències públiques tenen periodicitat bimestral i se celebren en diferents espais i equipaments dels diversos barris que componen el districte.