El Consell de Ciutat, el màxim òrgan de participació de la ciutat

14/03/2019 - 16:47

Participació. Recollint l’herència del Consell de Cent, debat els principals afers que afecten la política i la gestió municipal

Recollint l’herència del Consell de Cent, el Consell de Ciutat debat els principals afers que afecten la política i la gestió municipal.

Des de la seva creació l’any 2004, el Consell de Ciutat aprova i trasllada recomanacions al Govern municipal, des de les comissions i els grups de treball que el formen. El Consell de Ciutat, està format per representants d’entitats, organismes i institucions de la ciutat, representants dels diversos partits polítics del consistori (un per cada districte) i 25 ciutadans i ciutadanes escollides a l’atzar.

Per optar a formar part com a representant de la ciutadania, qualsevol persona empadronada a Barcelona pot inscriure’s al registre ciutadà, i ser escollida mitjançant un sorteig públic, entre totes les persones inscrites.

Es tracta del gran espai de representació cívica de la ciutat, legitimitat per ser un espai de debat i d’assessorament que es basa en la corresponsabilitat entre la ciutadania i el govern municipal. El Consell de Ciutat compta amb eines internes que vetllen per aquests principis, com la Comissió Permanent, o la Comissió d’Empara, que té cura del compliment de la normativa sobre Participació Ciutadana.

La difusió dels canals i els òrgans de participació de la ciutat és bàsica per a fomentar-ne el coneixement i la utilització per part de la ciutadania. Els mitjans presencials i digitals disponibles tenen l’objectiu de millorar la participació, fer-la més accessible i transparent, facilitar la màxima diversitat de participants i aprofundir en la democràcia participativa.

Disposeu de tota la informació sobre els òrgans de participació a l’apartat “Com participar”