Els consells de barri ja disposen d’un espai a decidim.barcelona

05/12/2019 - 08:56

Participació. Els veïns i veïnes ja poden proposar punts de l’ordre del dia a les sessions dels consells de barri a través de la plataforma digital de participació de la ciutat.

Els veïns i veïnes ja poden proposar punts de l’ordre del dia a les sessions dels consells de barri a través de la plataforma digital de participació de la ciutat.

Els consells de barri tenen ara també una eina de participació digital: un espai a la plataforma de participació decidim.barcelona. Cada districte de la ciutat disposa del seu espai on es pot consultar tota la informació sobre el funcionament de cada un dels consells de barri que el componen, així com documentació presentada, ordres del dia i actes de les sessions passades.

També s’ha habilitat una funcionalitat que permetrà als veïns i veïnes fer propostes de temes que cal tractar al Consell, i que es traslladaran a la Comissió de Seguiment perquè n’aprovi la incorporació com a punts de l’ordre del dia de la sessió següent.

Per poder participar-hi activament cal tenir un perfil creat a la plataforma digital. Aquest vídeo explica pas a pas com registrar-s’hi. Amb el perfil de participant, decidim.barcelona permet també estar al dia de les novetats i activitats dels consells de barri, mitjançant l’opció “Segueix”, i rebre així notificacions, tal com mostra aquest altre tutorial.  

La Barcelona participativa

L’Ajuntament de Barcelona promou la utilització dels canals de participació de la ciutat tot fent-los més accessibles, oberts i transparents, millorant i adequant-ne els mitjans tant presencials com digitals. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques, i garantir la pluralitat de veus i opinions, característica d’una ciutat com Barcelona. 

Els òrgans de participació poden ser territorials (en funció de l’àmbit geogràfic: barri, districte, ciutat) o sectorials (àmbit d’actuació segons el tema a tractar: dones, benestar social…). Els consells de barri són els principals òrgans de participació i reforç comunitari en l’àmbit territorial, i les seves sessions són obertes a tots els veïns i veïnes del barri, així com a grups o plataformes del territori.