Ja estan disponibles les Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona

24/04/2019 - 12:50

Es tracta d'un material de consulta senzill i esclaridor sobre el Reglament i els canals de participació a disponibilitat de les veïnes i veïns de Barcelona

L’octubre del 2017 es va aprovar el nou Reglament de participació ciutadana, fruit d’un procés ampli entre els diversos grups municipals, les associacions i organitzacions i la ciutadania. La nova normativa resultant d’aquest procés defineix els canals de participació, els recursos necessaris i un sistema de garanties que vetlla per la democràcia i el bon funcionament d’aquests.

El Reglament actual suposa un fort impuls per tal que la ciutadania tingui més incidència en les decisions polítiques. S’aposta per una participació híbrida entre el món digital i presencial, i es vetlla per un accés divers i inclusiu adequant els canals de participació a la pluralitat i complexitat de les persones que comparteixen una ciutat com Barcelona, i que en són la seva riquesa.

Amb l’objectiu de fer el Reglament de participació més accessible, s’han editat les Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona. Quatre documents independents, en versions bilingües, sobre els canals de participació que estableix el Reglament –òrgans, processos i consultes- i la iniciativa ciutadana, el mitjà que té la ciutadania de promoure la posada en marxa de qualsevol d’aquests canals.

Les guies poden trobar-se en versió paper, com a material de consulta, a equipaments públics de la ciutat com les OAC (Oficines d’atenció ciutadana). També estan disponibles en versió digital a l’apartat “GUIES, MATERIALS I ALTRES” de la web de Participació Ciutadana.

Guia Promoure. Les iniciatives ciutadanes(format pdf)
Les iniciatives ciutadanes són el mitjà que té la ciutadania per promoure, a través de la recollida de signatures, que l’Ajuntament dugui a terme una determinada acció d’interès col·lectiu.

La iniciativa ciutadana té la capacitat de promoure la posada en marxa de qualsevol dels canals de participació que estableix el Reglament: òrgans, consultes i processos participatius. També pot impulsar la inclusió d’un punt en l’ordre del dia del Ple Municipal o de districte i l’aprovació o modificació d’una norma.

Guia Debatre. Els processos participatius(format pdf)
Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.

Tots els processos participatius compten amb les següents fases: la fase d’informació, la fase de debat –el moment de dur a terme el diàleg i el contrast d’arguments i de generar propostes-, la fase de retorn –on s’informen de les principals conclusions del procés- i la fase de seguiment dels resultats del procés.

Guia Coproduir. Els òrgans de participació(format pdf)
Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per a debatre les polítiques municipals i incidir en l’acció de govern. Poden ser territorials (barri, districte, ciutat) o sectorials, per àmbit d’actuació segons el tema que es vol tractar (cultura, mobilitat, educació, etc.).

Els òrgans de participació prenen diferents formes segons la seva finalitat i poden ser consells, pactes i acords, i audiències públiques.

Guia Decidir. Les consultes ciutadanes(format pdf)
Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret, de manera presencial i electrònica.

Abans de la celebració de la consulta hi ha d’haver un període d’entre un i dos mesos de debat públic. Durant aquest temps, s’han d’habilitar els canals de debat, informació i comunicació que permetin a la ciutadania conèixer la matèria objecte de consulta i que es puguin expressar lliurement les diferents visions i opinions.