Jornada per a prioritzar les necessitats en salut a Vila-Grassot

29/05/2019 - 14:34

La trobada tindrà lloc el dijous 13 de juny de 18 a 20 hores a l'Espai Albert Musons (C/ Alzina, 9), amb participació oberta al veïnat de La Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot Gràcia Nova.

El dijous 13 de juny, de 18 a 20 h, tindrà lloc aquesta jornada per a prioritzar les necessitats en salut a la Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot Gràcia Nova. La iniciativa sorgeix de la Taula de Salut comunitària integrada per entitats del teixit social i professionals de la salut d'aquests barris que es va constituir el 2016

L’objectiu de la jornada és acordar amb els agents clau: veïnat, teixit social i professionals de la salut, quins són els aspectes de salut que més preocupen als barris de la  Vila i Camp d’en Grassot Gràcia Nova per dissenyar les estratègies d’intervenció.

La metodologia de la trobada s’estructura entorn de quatre punts:

  • Presentar el diagnòstic qualitatiu elaborat per la Taula de Salut Comunitària (fotografia de la salut).
  • Exposar  una primera proposta de llistat de necessitats i actius en salut, per  obrir un espai de debat amb  dinàmica de grups que  enriqueixi, amb les aportacions dels participants, la relació de necessitats de salut d’ambdós barris.
  • Presentar les conclusions dels grups.
  • Prioritzar les necessitats en salut  i elaborar les  propostes de futur.

Podeu consultar aquí el programa de la jornada.

Què és la Taula de Salut comunitària Vila-Grassot ? 

Des de l’any 2016, diferents entitats del teixit associatiu i professionals dels serveis públics i privats es reuneixen periòdicament treballar de manera participativa sobre les necessitats que hi ha als barris de la Vila de Gràcia i al Camp d’en Grassot en temes de salut. Així, les taules comunitàries neixen a Gràcia amb la voluntat de vetllar perquè la majoria dels sectors de població quedin representats en les seves opinions.

De tal manera, es va acordar que en alguns espais es treballaria per àmbits de professionals, i en d’altres, es treballaria per àmbits que permetessin recollir la valoració de teixit social i associatiu amb tal de gestionar de la manera més eficient i participativa possible. En una primera instància es va elaborar un diagnòstic quantitatiu, després del qual ha vingut el diagnòstic qualitatiu que ara es presenta a la Jornada del dia 13 de juny.