La primera iniciativa ciutadana de Nou Barris arriba al Plenari

16/12/2019 - 14:52

Crònica del Plenari del 12 de desembre

Crònica del Plenari del 12 de desembre

El passat dijous 12 de desembre va tenir lloc el darrer Consell Plenari de l’any 2019 al districte. La sessió comptava amb un extens ordre del dia que, entre d’altres temes, contemplava la presentació de l’informe de diagnosi del PAD-PAD, presentació que finalment no es va dur a terme i que es realitzarà durant el primer trimestre del proper any.

Un punt molt destacat de l’ordre del dia era la iniciativa ciutadana presentada per veïns i veïnes del barri de Porta que instava a l’Ajuntament de Barcelona a iniciar els tràmits pertinents perquè el solar del carrer Maladeta, ubicat entre el carrer Alcúdia i el carrer Escultor Ordóñez, sigui declarat espai públic. Després de diverses intervencions tant per part dels veïns i veïnes impulsors de la iniciativa com per part dels grups polítics i el públic, la iniciativa va ser rebutjada. El fet que les dues possibilitats de dur a terme aquesta actuació (l’adquisició o l’expropiació) siguin gairebé impossibles de defensar en un barri com Porta, que compta amb un elevat grau d’esponjament urbanístic i la presència de nombrosos espais verds i equipaments públics, van fer que la majoria dels grups polítics s’abstinguéssin i que la proposta fos rebutjada amb el vot a favor d’ERC i el vot en contra de PSC. Tanmateix, tothom va coincidir en què el fet que un grup de veïns i veïnes s’hagi pogut organitzar i impulsar la iniciativa és històric, i es va agrair a l’entitat aquest exercici de democràcia participativa que s’alinia amb la voluntat d’aquest Ajuntament d’apropar les polítiques a les persones.

Durant el plenari també es va presentar una declaració institucional per via d’urgència (no constava a l’ordre del dia de la convocatòria) en la qual es manifestava de manera unitària el rebuig i condemna del plenari “a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceixi diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals”. Aquesta declaració s’emmarcava dins la celebració el passat dilluns 25 de novembre del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

Altres punts destacats del plenari van ser la proposició d’ERC d’estendre el programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat a altres barris del districte (aprovada per unanimitat), la de Cs d’elaborar un Pla de Comerç (aprovada per unanimitat), la de PPC de dur a terme un pla d’actuació per eliminar les principals barreres arquitectòniques  (aprovada amb el vot favorable de PPC, Cs, ERC i BxCanvi i l’abstenció de la resta de grups polítics) i la de BxCanvi d’instar al Consorci Sanitari per demanar la instal·lació d’una base d’ambulàncies al CAP de Ciutat Meridiana (aprovada per unanimitat).

Quant als precs, ERC va sol·licitar una ampliació dels horaris de les escales i ascensors (no acceptat), Cs ajudes per als comerciants afectats pels talls de la Meridiana (acceptat), PPC la facilitació de l’ordenança municipal sobre embrutar espai públic amb pintades i enganxines als implicats (no acceptat), i BxCanvi el tancament o reforç policial al Parc del Turó de la Peira en horari nocturn (no acceptat)