Les Corts celebra l'Audiència Pública telemàtica el 15 d'abril

29/03/2021 - 13:27

La sessió se celebrarà a partir de les 17 h i es podrà seguir per streaming a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona: Decidim.barcelona.

La sessió se celebrarà a partir de les 17 h i es podrà seguir per streaming a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona: Decidim.barcelona.

Amb motiu de l’actual situació sanitària derivada de l’afectació de la covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, l’Audiència Pública se celebrarà sense presencia ciutadana.

La sessió es podrà seguir des de casa per streaming a través del web del districte, de la plataforma Decidim.barcelona o directament a l’enllaç del canal de Youtube.

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la següent forma i a través dels canals que s’indiquen a continuació:

Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directa, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic audiencialescorts@bcn.cat, o be, mitjançant el registre previ a la plataforma Decidim.Barcelona.

L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de l’Audiència Pública i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta es donarà pel regidor de Districte. En cas que, per problemes tècnics o perquè no pugui assistir virtualment, la persona que hagi demanat intervenir no pugui connectar-se, les seves preguntes seran llegides i posteriorment respostes pel regidor del Districte. Així mateix i sempre i quan sigui possible, les intervencions s’ajuntaran per temes per fer més àgil l’Audiència i per tal de facilitar la participació, es limitarà el número de preguntes a 3.

Es podrà presentar/demanar intervencions fins a les 17 h del dia 14 d’abril.

D’altra banda, i com sempre, les peticions que no es contestin en la mateixa sessió de l’Audiència Pública seran contestades a través de l’IRIS en el transcurs del mes posterior a la sessió.

Què és l’Audiència Pública del districte?

El fòrum ciutadà o Audiència Pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d’actuació.