Memòries del confinament: recollim el vostre testimoni

29/04/2020 - 11:10

El llegat de la ciutadania sobre el confinament passarà a formar part de l'Arxiu Municipal de Barcelona com a fons documental a preservar i difondre.

L’Arxiu Municipal de Barcelona i la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona hem engegat la iniciativa “Memòries del confinament” per documentar i conservar les experiències veïnals i ciutadanes, més enllà dels relats oficials, amb l’objectiu de generar un arxiu del confinament com a espai que garanteixi la pluralitat de testimonis al servei de la memòria col·lectiva de la ciutat.

Tal com es va fer després d’episodis recents com l’atemptat de la Rambla o l’1 d’octubre de 2017, on l’Arxiu Municipal va participar en la recollida i preservació dels testimonis documentals que la ciutadania va generar, en aquests moments s’ha obert un espai virtual anomenat “Memòries del confinament on es convida tothom a abocar-hi la seva experiència, la qual constituirà un llegat pel futur que quedarà dipositat igualment a l’Arxiu. La iniciativa, per tant, comença amb aquesta primera fase de crida a la ciutadania i, en una segona fase, un cop finalitzi la pandèmia de la Covid-19, es procedirà a l’estudi i anàlisi que es pugui fer del patrimoni recollit i documentat per tal de ser “retornat” als veïns i veïnes de Barcelona.

L’espai virtual “Memòries del confinament”, on es recullen tots els testimonis, està allotjat al web de participació ciutadana decidim.barcelona i permet l’enviament tant de testimonis escrits, com fotogràfics, sonors o en vídeo. Aquests arxius requereixen també incloure aquelles dades descriptives que en permetin una correcta catalogació, amb la vista posada a esdevenir, en el futur, un element valuós per a l’estudi i la recuperació de la memòria de l’episodi del confinament. Les aportacions ciutadanes seran tractades com una donació per a la construcció justament de la memòria ciutadana de Barcelona.

Participa-hi!

Testimonis dels serveis públics essencials

En paral·lel a la recollida de les memòries populars, des de l’Arxiu Municipal de Barcelona també hem endegat una iniciativa per documentar el testimoni dels serveis municipals, especialment els de caràcter essencial, que han estat en funcionament durant les setmanes de la crisi per la Covid-19. La recollida de testimonis pretén arribar al màxim nombre de treballadors i treballadores municipals amb una mostra àmplia i significativa de diferents sectors, edat, gènere i categories professionals.

A través de la intranet municipal, els treballadors i treballadores que hi participin hauran de gravar un vídeo on descriguin quina és la seva feina habitual i la feina que han desenvolupat durant aquestes darreres setmanes, expliquin l’experiència més important (tant si és negativa com positiva), i facin un breu comentari sobre com creuen que la crisi global haurà canviat l’organització o la societat. En fases posteriors, es farà el tractament documental dels testimonis recollits i se’n durà a terme la difusió pertinent, a més de servir com a font primària per a la investigació i l’estudi dels efectes de la pandèmia, una peça clau per a la interpretació social de la vida a la ciutat.

El paper de l’Arxiu Municipal de Barcelona

L’Arxiu Municipal té una llarga trajectòria en la recollida de testimonis orals relatius a la nostra història, una funció que realitza des del 1983, moment en què es va crear la Secció de Fons Orals a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Ara es fa un pas més, amb la creació dels fons audiovisuals de caràcter social, tot seguint les recomanacions de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i altres òrgans internacionals que estan impulsant polítiques de recollida de documentació sobre la Covid-19 (com ara el #DocumentingTheNow).