Més participació ciutadana, una democràcia més forta

06/10/2017 - 16:07

El Ple de Barcelona aprova el nou Reglament de participació ciutadana, que situa les persones a l'eix central dels processos de presa de decisions de l'Ajuntament.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

Arriben les multiconsultes

Durant el Ple, la regidora de Participació, Gala Pin, ha anunciat que al mes de maig se celebrarà la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veïnes i els veïns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l’any. La votació durarà una setmana, es farà anualment i podran participar-hi les persones de més de 16 anys inscrites en el padró municipal.

Amb l’aprovació del Reglament de participació s’ha estrenat el web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.

Més informació