S’aprova la concessió de Can Batlló a l’Associació Espai comunitari i veïnal autogestionat

22/03/2019 - 09:49

Participació. Els 13.000 metres quadrats del recinte es gestionaran usant per primera vegada la fórmula d’iniciativa autogestionada sense ànim de lucre.

La cessió és una de les accions principals del programa Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària.

La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar dimarts 19 de març la concessió definitiva de més de 13.000 metres quadrats en diferents espais de Can Batlló a l’Associació Espai comunitari i veïnal autogestionat de Can Batlló.

Aquesta figura, utilitzada per primer cop a Barcelona, a Catalunya i a l’Estat espanyol, inclou el balanç comunitari com una eina d’avaluació i seguiment i la valoratizació del retorn social que comporta una concessió administrativa d’aquestes característiques, comptabilitzant el cost que tindria si els serveis que ofereix Can Batlló els realitzés directament l’Ajuntament.

Durant l’any 2017, va haver-hi un total de 48.000 persones usuàries que van participar en un total de 849 activitats i que van suposar unes 82.185 hores de treball voluntari. S’ha quantificat que cada euro que l’Ajuntament de Barcelona inverteix a Can Batlló suposa un retorn per a la ciutat de més de 5 euros.

La concessió serà per 30 anys amb possibilitat de 2 pròrrogues de 10 anys cadascuna, durant els quals es faran avaluacions bianuals a través del balanç comunitari que ha de permetre conèixer l’impacte comunitari i el retorn social dels projectes que conformen Can Batlló. A més, es presentarà una memòria anual i es crearà una Comissió de Seguiment paritària entre les parts implicades, l’Ajuntament i l’Associació.

La cessió és una de les accions principals del programa Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària, un nou marc que el Consistori impulsa des de l’any 2016 partint de la consideració que “allò públic” pot esdevenir “allò comú” a partir de promoure noves formes d’interacció entre la institució pública i iniciatives ciutadanes comunitàries.