Notícies

15/12/2016 - 12:56

Presentació XXII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Té lloc al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona i Auditori Fòrum.

01/06/2016 - 09:22

L’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona arriba a la seva XXIa edició.

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual,...

31/05/2016 - 17:57

Més de dos mil alumnes treballen el respecte a la diversitat humana i social

Educació. Aprenen que hi ha diversitat de cultures, sexes, models de família,...

13/05/2014 - 20:58

Acompanyar per aprendre

Educació. L’acompanyament en l’educació com a factor d’èxit ha estat l’eix central de les...