Què es el PEC?

Col left

El Projecte educatiu de Ciutat (PEC) es defineix com a una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i de diferents espais d'intervenció socioeducativa.

El projecte expressa la vocació de Barcelona com a ciutat educadora. En el marc del PEC els agents socials es reconeixen com a agents educatius i es plantegen col·lectivament quins són els grans reptes de l'educació a la ciutat. 

 

Al febrer de 2016 el Govern municipal va presentar una mesura  de govern per donar un nou impuls al Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) projecte amb el qual es vol recuperar el lideratge de la ciutat en el camp de la pedagogia, i esdevenir referent a Europa en la innovació pedagògica. La innovació és un dels eixos principals d’aquesta mesura de govern, que també es basa en la proposta perquè a la ciutat de Barcelona totes les administracions treballin de manera coordinada i amb objectius i fites comuns.

El Consell Assessor és format per un conjunt de persones de vàlua reconeguda i compromís professional a la ciutat de Barcelona, així com per les entitats que representaran, el conjunt dels quals permetrà oferir una visió àmplia del fet educatiu a la ciutat.  Es constitueix mitjançant acords estables amb persones provinents d'universitats, fundacions i d'altres institucions de la ciutat vinculades a l'acció educativa ciutadana.

Col right
Documents

Compartiu aquest contingut