Títol Introducció

L’Ajuntament de Barcelona reforça la seva plantilla municipal i recupera la gestió directa de serveis públics essencials com l’educació, els serveis socials, l’ordenació de l’espai públic, el manteniment de la ciutat, l’habitatge social, l’ocupació o la salut pública, millorant així el servei a la ciutadania. El Pla de recursos humans 2016-2019 està en marxa per oferir un servei públic de qualitat i més proximitat a la ciutadania i als barris.

En el primer trimestre de 2019 es convocaran 1.343 places, la convocatòria més important dels darrers 40 anys a l’Ajuntament. L’objectiu és consolidar l’ocupació pública i reduir la temporalitat i l’interinatge dels treballadors municipals per sota el 8% de cara a l’any 2021. La convocatòria més immediata, prevista per a finals de gener, és la de 902 places corresponents a 22 categories professionals.

Properament es publicaran les bases en aquest enllaç

Les persones entrevistades

Amb motiu del Pla de recursos humans 2016-2019, l’Ajuntament entrevista professionals de la funció pública en actiu que expliquen la seva experiència i visió. En aquest apartat pots veure les entrevistes i baixar el llibret explicatiu del Pla en format PDF.

Imatge de Noelia López, sergenta de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat

Noelia López

Sergenta de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat

Imatge de Roger Pedro, arquitecte a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà

Roger Pedro

Arquitecte a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà

Imatge de Miquel Marín, control de gestió i direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Miquel Marín

Control de gestió i direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Imatge de Roser Jiménez, cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Roser Jiménez

Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Context

La plantilla municipal ha anat a la baixa des del 2009 a causa del gran nombre de jubilacions i de la impossibilitat, per llei, de convocar oferta pública. Durant els darrers deu anys només han crescut per sobre del 15% les plantilles de seguretat, drets socials i escoles bressol. La resta de l’organització ha acumulat un decreixement de plantilla del 10%. Pel que fa a la interinitat, ha augmentat un 20% i més del 20% de les places són de caràcter temporal.

La restricció a la incorporació de personal públic també ha impedit el relleu generacional. Es calcula que l’edat mitjana de la plantilla el 2015 era de 52 anys. Cal afegir que Barcelona és la ciutat que menys gasta pel que fa a personal de les sis grans ciutats de l’Estat espanyol, i se situa per darrere de Madrid, Màlaga, València, Sevilla i Saragossa.

L’afebliment d’aquest equip públic ha obligat l’Ajuntament a externalitzar i privatitzar serveis, i així ha reduït la seva capacitat de resposta i ha contribuït a la precarització de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Actualment l’Ajuntament té 250 serveis externalitzats, mitjançant 900 contractes de gestió directa, la qual cosa suposa la subcontractació de més de 15.000 persones.

Objectius

El Govern municipal vol revertir aquesta situació mitjançant el Pla de recursos humans 2016-2019 que té dos principals objectius: oferir un servei públic de qualitat i acostar-se a la ciutadania i als barris. Per això, posa el focus en la cobertura dels llocs de treball més essencials i cobreix els àmbits més afectats per jubilacions. Un pla que reforça l’equip municipal i que pretén recuperar el capital intel·lectual externalitzat. En definitiva, és un pla per retornar el control de la gestió dels serveis a l’Ajuntament i posar al dia l’Administració més propera a la ciutadania.

 1. 1

  Reforçar tècnicament els equips municipals.

 2. 2

  Restituir les vacants rellevants que es generin durant el mandat.

 3. 3

  Recuperar funcions estratègiques que han estat externalitzades.

 4. 4

  Reforçar les funcions i l’estructura territorial de l’Ajuntament.

 5. 5

  Recuperar la dotació de recursos humans en àmbits essencials.

Accions

El Pla de recursos humans 2016-2019 s’estructura en tres línies d’actuació: la convocatòria de borses de treball per incorporar perfils tècnics i qualificats, una convocatòria d’oferta pública en funció de les baixes i jubilacions per aturar la reducció de treballadores i treballadors municipals i reduir l’interinatge, i accions per al desenvolupament professional del personal funcionari.

Borses de treball

1000 PROFESSIONALS MÉS

Revertim l'externalització i cobrim noves necessitats amb borses de treball

COL·LECTIUS MAJORITARIS:

198 GESTORS/ES DE SERVEIS PÚBLICS I JURISTES

Reducció de l’externalització de serveis, increment de la seguretat jurídica de les actuacions i reducció del frau fiscal

155 INSPECTORS/ES I PERSONAL DE SUPORT

Increment de la inspecció sobre habitatges il·legals i sobre incompliment de les llicències municipals

134 TRABALLADORS/ES SOCIALS; EDUCADORS/ES SOCIALS; PSICÒLEGS/ÒLOGUES; PEDAGOGS/GUES

Reducció dels temps d’espera i millora de l’atenció dels serveis socials bàsics i de l’atenció a la infància en risc

120 EDUCADORS/ES D'ESCOLES BRESSOL

Internalització d’escoles bressol de gestió externalitzada i posada en marxa de deu escoles bressol noves durant el mandat

100 ARQUITECTES, ENGINYERS/ES, ECONOMISTES

Reducció de l’externalització de serveis tècnics de gestió d’obres i projectes, i reducció dels temps de concessió de llicències

95 JARDINERS/ES

Reducció de l’externalització de serveis i ús de sistemes de treball més sostenibles per al medi ambient

55 TREBALLADORES SOCIALS I PSICÒLOGUES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Internalització dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista

30 INFORMÀTICS/QUES

Reducció de l’externalització de serveis tècnics de gestió dels sistemes informàtics i de les telecomunicacions municipals

Oferta pública

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en aquest mandat la convocatòria de 2.421 places d’oferta pública d’ocupació (oposicions), la major convocatòria realitzada per l’Ajuntament. L’objectiu és consolidar l’ocupació pública, estabilitzar l’ocupació temporal i reduir l’interinatge.

COL·LECTIUS MAJORITARIS:

 Gestió, Dret i Administració: 716

 Educació d’Escoles Bressol i Música: 484

 Educació Primària i Secundària: 423

 Serveis Socials: 251

 Guàrdia Urbana: 169

 Arquitectura i Enginyeria: 123

 Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament: 100

 Salut Pública: 55

 Altres: 100

 

Més de la meitat d’aquestes places (1.343) es convocaran durant el mes de gener de 2019. La convocatòria inclourà 902 places de tècnic i tècnica mitjà i superior, gestió d’administració general, auxiliar d’administració i subaltern,  més 320 places a la Guàrdia Urbana i 121 places de mestres.

Desenvolupament professional

Afavorim la millora professional del personal municipal

L’Ajuntament afavoreix el desenvolupament professional de la plantilla municipal amb:

 Un pla d’acollida amb informació bàsica que facilita la incorporació i adaptació al lloc de treball

 Un acompanyament i seguiment de la seva feina durant els primers mesos

 Un procés d’aprenentatge gràcies al treball en equip i la compartició de coneixement entre companys

 Un pla de formació extens que permet millorar les funcions i habilitats que les persones han de desenvolupar en el seu lloc de treball

 Una carrera professional per ocupar llocs més especialitzats o de més responsabilitat

Evolució

766 PLACES COBERTES*

El Pla de recursos humans es va posar en marxa l’abril del 2016. A través de borses de treball, el desembre de 2018 ja s’han cobert 766 posicions de les 1.003 previstes fins al 2019.

Anterior

Drets socials

285
230

Espai públic i infraestructures

189
114

Districtes

169
152

Educació, cultura i esports

134
71

Organització

128
111

Economia, ocupació i tributs

81
77

Seguretat i prevenció

17
11
Següent

go-to-top

‌‌

Comparteix el Pla de recursos humans