Presentació del Balanç del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 - PLA JOVE
16137
post-template-default,single,single-post,postid-16137,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Presentació del Balanç del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016

226.000 joves van fer ús dels serveis d’informació i acompanyament l’any 2016

Els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) reben 347.320 consultes entre 2013 i 2016

Un dels eixos destacats del Pla és el de la prevenció e les relacions abusives entre adolescents i joves.

Un total de 226.077 adolescents i joves van fer ús del conjunt dee serveis municipals d’informació, assessorament i acompanyament als adolescents i joves. Entre ells, els 11 punts de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil van rebre 88.295 usos l’any 2016, un total de 347.320 en els darrers quatre anys. Així es recull al Balanç del Pla Adolescència i Joventut 2013-2016 que contempla les accions dutes a terme en aquest període, en què s’han posat en marxa 284 accions, desplegades per desenvolupar les polítiques d’adolescència i joventut de Barcelona.

Aquest Pla 2013-2016, que tindrà la seva continuïtat en el nou Pla d’Adolescència i Joventut, incorpora per primera vegada la franja de l’adolescència dins les polítiques destinades als joves, inclou les famílies com agents implicats en les mesures sobre adolescència i reforça el servei d’informació i assessorament juvenil als centres educatius.

En aquest sentit, el balanç recull també les consultes rebudes als Serveis d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (JIP). Han estat 81.983 consultes en el darrer quadrienni. D’aquestes, 19.062 l’any 2016. I mostra el creixement que han tingut els usos que les associacions juvenils han fet del CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils), el que portaria a pensar en un increment també de l’activitat d’aquest tipus d’entitats.

La regidora d’Infància, Joventut, i Gent Gran, Carmen Andrés, ha destacat la volunta de “continuar treballant per teixir una xarxa de serveis als adolescents i joves més àmplia i que estigui més en línia amb les necessitats dels barcelonins i barcelonines. En els darrers anys, hem fet un gran esforç per oferir els serveis que avancin cap a la igualtat d’oportunitats i cap a una major participació dels joves de la ciutat en la vida pública i en el seu dia a dia. Ara volem donar un pas més apropant les polítiques d’igualtat a les diferents realitats que coexisteixen a Barcelona”.

Un dels eixos destacats del Pla és el de la prevenció e les relacions abusives entre adolescents i joves. Des de 2013 s’han dut a terme les diferents fases del Programa Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la no Discriminació, i al 2018 es començarà la fase de generalització per passar dels dos centres pilot actuals, a tots els centres de la ciutat de manera progressiva.

En relació a les jornades per informar als centres sobre les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els i les adolescents, al 2013 es van fer 33 accions sobre pau i no violència als centres educatius, i 50 contra la violència de gènere, mentre que al 2016 se’n van fer 69 i 70 respectivament. També s’han dut a terme tallers i jornades sobre prevenció de violència de gènere (l’any 2013 hi van participar 1.748 adolescents, l’any 2016, 1.746 adolescents).

En relació amb els Punts Aquí T’escoltem (ATE), un total de 207 adolescents hi han demanat assessorament individualitzat. La gran majoria, el 67%, noies. L’edat mitjana dels noies i noies ha estat de 16 anys. Respecte la via per la qual han accedit als punts ATE, el 24% han arribat derivats des de Serveis Socials, i el 20% pel seu centre educatiu. El 14% dels adolescents han demanat atenció per consell de familiars, el 13% de professionals d’entitats, el 11% de les mateixes educadores dels punts d’atenció i el 6% de professionals de la salut.

El Balanç del Pla preveu també diverses millores a introduir a l’hora de plantejar el nou pla. Entre altres qüestions, les conclusions destaquen que caldrà preveure un enfoc més territorial de les mesures a introduir, i caldrà implicar més el Consell de la Joventut de Barcelona en la seva elaboració i seguiment. Un altre aspecte a millorar, segons indica el balanç, serà el d’implicar més els joves no associats o que no pertanyen a entitats juvenils i aprofundir en programes i accions compartides entre els diferents àrees, creant espais compartits.