El Consorci de l’Habitatge de Barcelona inicia el procediment d’adjudicació per sorteig de tres promocions d’habitatge de protecció oficial - PLA JOVE
16967
post-template-default,single,single-post,postid-16967,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona inicia el procediment d’adjudicació per sorteig de tres promocions d’habitatge de protecció oficial

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona inicia el procediment d’adjudicació per sorteig de tres promocions d’habitatge de protecció oficial

En el conjunt de les tres promocions situades als barris de Sant Andreu, el Parc de la Llacuna del Poblenou i la Marina del Prat Vermell, s’adjudicaran 169 habitatges, dels quals 41 de lloguer a preu assequible, 68 pisos en règim de cessió del dret de superfície i 60 habitatges protegits de venda del règim general.

La convocatòria s’ha publicat avui i podran participar les persones i unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona

Els 41 habitatges de Can Fabra, a Sant Andreu, són de lloguer i estan destinats a joves menors de 35 anys. També hi ha una reserva del 30% dels habitatges per a joves a la promoció de la plaça de Dolors Piera, al Parc i la Llacuna del Poblenou.

Amplia la informació a la Nota de Premsa (4/02/2019)