Descens dels embarassos adolescents - PLA JOVE
17075
post-template-default,single,single-post,postid-17075,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Descens dels embarassos adolescents

Descens dels embarassos adolescents

L’informe “La salut a Barcelona 2018” presenta els principals indicadors de salut de la ciutat. Enguany es posa el focus en l’increment del nombre de persones grans i en les dades sobre salut sexual i reproductiva, sobretot les vinculades a l’adolescència i les malalties de transmissió sexual.

Sobre el segon punt, l’informe destaca positivament el descens dels embarassos i avortaments de les adolescents d’entre 15 i 19 anys, sobretot a Ciutat Vella i Nou Barris.

En aquest sentit, des de l’any 2006 l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha impulsat el programa  “Salut sexual i reproductiva en dones immigrades i autòctones” (SIRIAN), un projecte que es desenvolupa en setze barris amb l’objectiu de reduir els embarassos no desitjats i augmentar el coneixement sobre contracepció, especialment entre la població migrant i adolescent.

A més, el document recull indicadors sobre les infeccions de transmissió sexual (ITS), àmbit en què s’observa una disminució del nombre de casos de VIH i menys incidència de la sida. Per contra, les ITS com la clamídia, la sífilis i la gonocòccia mantenen la tendència a l’augment dels darrers anys, una dinàmica que també s’observa en altres ciutats europees i que està vinculada tant als canvis de les conductes sexuals com a les millores en la detecció, ja que els serveis de salut disposen de proves més senzilles, eficients i accessibles.

A Barcelona, l’Agència de Salut Pública du a terme la vigilància epidemiològica de les ITS i ha detectat que entre el 40% i el 60% de les persones amb diagnòstic de clamídia, sífilis o gonocòccia no havien fet servir preservatiu en l’última relació sexual. Els professionals de la salut, cada cop més formats i sensibilitzats davant l’augment de les ITS, segueixen els protocols dictats per l’Agència de Salut Pública pel que fa al tractament de les persones diagnosticades i el control de la transmissió de les persones amb qui han mantingut relacions sexuals.

Davant els resultats del darrer informe, a través de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva de Barcelona (ESSIR), l’Agència de Salut Pública de Barcelona reforçarà les mesures per prevenir i reduir l’impacte de les malalties de transmissió sexual durant el 2020:

  • Nova campanya de sensibilització sobre les ITS.
  • Continuïtat del programa “Parlem-ne, no et tallis!” a les escoles, per fomentar l’educació sexual i reproductiva.
  • Impuls de la prevenció del VIH combinada amb la incorporació de la PrEP (profilaxis preexposició), un tractament adreçat a persones que tenen un risc molt alt de contraure el VIH i que permet reduir les possibilitats d’infecció.
  • Ampliació del programa ChemSex: programa pilot que impulsen la Unitat de Malalties de Transmissió Sexual de Drassanes i el Servei d’Atenció i Prevenció de les Drogodependències i que inclou serveis d’atenció a la drogodependència i a les malalties infeccioses.

On es pot consultar l’informe?

Al web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es pot consultar l’informe complet i la presentació del resum.