EIXOS I ÁMBITS D'ACTUACIÓ - PLA JOVE
16195
page-template-default,page,page-id-16195,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

EIXOS I ÁMBITS D’ACTUACIÓ

4 ejes, 14 ámbitos, 44 objetivos y 182 medidas

L’abordatge per eixos i per àmbits

Partint del jove com a protagonista es construeix el pla en quatre grans eixos:

Emancipació (Jo ‘creixo’), transformació social ( ‘Jo actuo’ ), benestar ( ‘jo em cuido’ ) i territori (‘jo convisc’).

abordatge_eixos_ambits-v2

A partir d’aquests quatre eixos de les polítiques de joventut, el Pla es desenvolupa en diferents àmbits d’actuació, que tenen en compte les trajectòries i les necessitats de les persones adolescents i joves de la ciutat, per tal d’orientar la seva autonomia com a persones lliures i responsables de si mateixes i el seu entorn.

Tot i l’esquema en 4 grans eixos i 14 àmbits d’actuació del nou Pla, cal tenir present que tots els àmbits tenen interconnexió entre ells i parteixen d’una transversalitat on l’eix principal és l’adolescent/jove. És a partir d’ell que es construeix el Pla responent a les seves necessitats, el seu procés de creixement personal i des de diferents dimensions com a persona.

L’abordatge per edats

Tal com succeïa en el Pla anterior, el Pla 2017-2021 contempla les edats compreses entre els 12 i els 29 anys. Per tant, s’ocupa tant de la població adolescent com de la població jove de la ciutat de Barcelona. Aquest plantejament contempla, a més, que es tinguin en compte les necessitats de cadascuna de les franges d’edat pel que fa als processos d’emancipació en el marc del cicle de vida, però també les necessitats derivades de situacions problemàtiques que es produeixen avui a causa de les condicions de vida dels adolescents i els joves de la ciutat.

12-16 anys

Objectiu: reforçar les polítiques de promoció de l’èxit educatiu, així com l’accés a ajudes per a les famílies més vulnerables que tenen fills adolescents. Promoció de l’esport i la salut.

7-18 anys

Objectiu: reforçar l’ensenyament postobligatori o a l’FP dual, l’associacionisme, l’accés a la cultura. Promoció de l’esport i la salut.

19-25 anys

Objectiu: polítiques intensives d’ocupació per als joves que no estudien, combinades amb la formació al llarg de la vida. Promoció de l’esport i la salut.

26-35 anys

Objectiu: polítiques intensives d’ocupació per als joves que no estudien, combinades amb la formació al llarg de la vida. Promoció de l’esport i la salut. Polítiques d’emancipació i creació de llar pròpia. Famílies joves vulnerables. Habitatge: dret de superfície.