EMANCIPACIÓ - PLA JOVE
16178
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16178,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Educació i formació

Ocupació

Habitatge

El concepte d’emancipació, i més concretament el d’emancipació juvenil, ha estat utilitzat en les polítiques de joventut del sud d’Europa per identificar el moment en el qual el jove assoleix l’autonomia residencial de forma autònoma.

Malgrat les limitacions que la política municipal té en aquest àmbit, s’ha volgut donar una gran importància a aquest eix, afegint als clàssics àmbits d’habitatge i treball, l’àmbit de l’educació/formació, com un element intrínsec i determinant en aquest procés.

L’eix de promoció de l’emancipació juvenil inclou tres àmbits d’actuació, que s’entenen com una successió de mesures que s’adeqüen al cicle vital de les persones joves (educació, formació-ocupació i habitatge) i que estan orientades a promoure l’autonomia de les persones joves.

Educació i formació

Les mesures en l’àmbit de l’educació i la formació contemplen una mirada integral de l’educació, tenint en compte que l’educació va més enllà del sistema formal entesa des de la multiplicitat de contextos educatius: l’entorn i el territori prenen una importància rellevant en el seu desplegament. D’altra banda, també cal tenir presents els diversos espais educatius i formatius que acompanyen els joves al llarg de la vida. En aquest àmbit, el Pla vetlla per garantir l’equitat en els processos d’aprenentatge implicant els diferents recursos en la millora d’aquests itineraris a través del foment de la igualtat d’oportunitats.

Ocupació

El Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 és l’eina principal d’aquest mandat per a promoure la capacitació professional i l’ocupació juvenil; per tant, cal  contemplar les línies de treball de l’esmentat Pla. També en formen part els serveis que des del Departament de Joventut s’ofereixen als joves de Barcelona de forma continuada.

Habitatge

En aquest àmbit cal actuar en dos sentits: d’una banda, promoure el lloguer compartit i altres formes de tinença i, d’una altra, promoure l’oferta d’habitatge públic exclusiu per a persones joves.