Escoles obertes al barri per a una educació inclusiva i transversal - PLA JOVE
16896
post-template-default,single,single-post,postid-16896,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Escoles obertes al barri per a una educació inclusiva i transversal

Escoles obertes al barri per a una educació inclusiva i transversal

Educació i estudis. Més recursos per a agrupaments escoltes, casals i esplais de barri, que podran fer ús dels nous centres educatius, accedir a noves línies d’ajuts i ampliar programes de lleure en funcionament.

 

L’activitat d’esplais, agrupaments escoltes i casals es reforçarà amb un paquet de 40 mesures i una dotació pressupostària d’1,1 milions d’euros per fomentar-hi la participació d’infants i joves d’entre 5 i 17 anys, sobretot en aquells barris més vulnerables o on l’oferta sigui menor.

Cessió d’espais en centres públics

Els centres educatius de nova creació facilitaran als esplais i casals l’accés als equipaments fora de l’horari lectiu, amb l’objectiu d’ampliar l’acció educativa i proporcionar un espai condicionat perquè hi puguin dur a terme les seves activitats. Pel que fa als centres que ja estiguin en funcionament, s’hi planificaran obres d’adequació per poder acollir les entitats, començant per aquelles escoles que tinguin una disponibilitat més gran.

Ampliació de programes de lleure

La promoció de l’educació extraescolar també es veurà reforçada amb l’ampliació dels programes Baobab i “Vincular X educar”. Baobab és una iniciativa que forma part del Pla de barris i que fa possible l’organització de casals d’estiu en barris que pateixen desigualtats i que no disposen d’aquesta mena d’activitats. El pròxim estiu el projecte s’implantarà a tretze barris, set més que l’any anterior, cosa que afavorirà la conciliació de la vida laboral i familiar.

Per la seva part, “Vincular X educar” és un programa per incentivar la participació en esplais d’infants, preferiblement d’entre 5 i 8 anys, que no disposin d’un casal a l’entorn de la seva escola. La iniciativa actua com a pont entre les famílies, les escoles i els esplais dels barris propers, i són aquests darrers els encarregats d’integrar els grups d’infants en els seus programes de lleure.

Subvencions a projectes d’integració

Amb l’objectiu de fomentar la participació en esplais dels col·lectius més vulnerables, s’obrirà una nova línia d’ajuts per a propostes educatives destinades a infants i adolescents que estiguin en risc d’exclusió educativa, social i econòmica. La concessió de les subvencions es farà tenint en compte la inclusió de nens i nenes amb certificat de discapacitat i l’actuació en barris especialment vulnerables.

Participació desigual per barris

Els 131 esplais, centres juvenils i agrupaments escoltes presents a Barcelona s’aglutinen en 7 federacions de lleure educatiu de base comunitària. El 9,5% dels infants i adolescents que viuen a la ciutat participen en les activitats que organitzen aquestes entitats. Els índexs més alts de participació es concentren en els barris de l’Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià – Sant Gervasi, que entre els 3 sumen 57 esplais. Cal destacar, però, que hi ha una vintena de barris que no disposen de cap entitat de lleure educatiu.

El pla de promoció del lleure educatiu està destinat a reduir les desigualtats, ampliar la participació i equilibrar l’oferta d’aquest tipus d’activitats en tots els barris. La proposta forma part de la mesura de govern que es presentarà a la pròxima Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i s’ha elaborat de manera conjunta amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les diverses federacions que integren els esplais i les agrupacions d’escoltes.

 

El Pla d’Adolescència i Joventut reflecteix la necessitat d’impulsar aquesta mesura de govern, en els seus objectius número 11 (“Identificar, visualitzar i impulsar projectes educatius comunitaris”), 98 (“Reconeixement i suport de l’associacionisme educatiu de base voluntària: federacions, esplais i caus”) i 142 (“Promoure el lleure educatiu entre els i les adolescents”).