FASES I PROCÉS D'ELABORACIÓ - PLA JOVE
16201
page-template-default,page,page-id-16201,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

FASES I PROCÉS D’ELABORACIÓ

El proceso de elaboración del Plan en 4 fases muy definidas

Fase

1

març i juliol 2016
maig i juny 2017

Recollida i sistematització de fonts.

Diagnosi de la realitat juvenil de la ciutat de Barcelona.

Fase

2

juliol a novembre
de 2016

Redacció del Pla: missió, principis, eixos, àmbits, objectius, mesures, programes, accions, calendari, indicadors i sistema d’avaluació.

Validació del Pla amb els agents i espais de participació implicats.

Fase

3

novembre 2016
a juny 2017

La constitució dels espais de treball per a l’elaboració del Pla (juliol a novembre 2016).

Posada en marxa dels espais de participació implicats en el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021.

Fase

4

novembre 2016
a juny 2017

Validació del Pla en plenari: 30 de juny.

Presentació pública del Pla: 6 de juliol.

Tot i l’existència d’aquest quatre moments, el procés d’elaboració del Pla ha estat circular. Moltes de les accions contemplades en els primers moments s’han continuat incorporant fins al moment de redacció del Pla, donat que s’han tingut en compte les aportacions i les propostes de millores dels diferents agents implicats.