HISTÒRIC - PLA JOVE
16174
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16174,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

HISTÒRIC

Más de 30 años de historia en políticas de juventud

El concepte d’emancipació, i més concretament el d’emancipació juvenil, ha estat utilitzat en les polítiques de joventut del sud d’Europa per identificar el moment en el qual el jove assoleix l’autonomia residencial de forma autònoma.

Malgrat les limitacions que la política municipal té en aquest àmbit, s’ha volgut donar una gran importància a aquest eix, afegint als clàssics àmbits d’habitatge i treball, l’àmbit de l’educació/formació, com un element intrínsec i determinant en aquest procés.

L’eix de promoció de l’emancipació juvenil inclou tres àmbits d’actuació, que s’entenen com una successió de mesures que s’adeqüen al cicle vital de les persones joves (educació, formació-ocupació i habitatge) i que estan orientades a promoure l’autonomia de les persones joves.

Projecte jove de 1985

Després d’efectuar un procés participatiu de reflexió sobre la situació de la joventut de Barcelona, l’any 1985 es va presentar al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el primer Projecte Jove: un pla integral de joventut consensuat per totes les forces polítiques que es situava com un dels primers plans en l’àmbit de joventut a Europa i el primer a Espanya. 

Aquest s’articulava sobre dues premisses principals: involucrar els joves en les polítiques de joventut i facilitar la seva inserció socioprofessional sent aquest el principal eix de les polítiques de joventut.

El Pla Jove es va anar implementant progressivament a partir de l’any 1985 en el camp de la informació, la participació, el treball, la salut, els casals de joves, l’associacionisme, etc.

Pla Director de la Política de Joventut 1998-2003

L’any 1998 es va aprovar el Pla Director de la Política de Joventut 1998 – 2003 el qual pretenia continuar mantenint l’Ajuntament com una administració capdavantera per als i les joves, fent-los coprotagonistes de la transformació del seu entorn.

Alhora també perseguia ordenar, establir prioritats i donar coherència a la política de joventut en funció de les noves necessitats dels i les joves responent als objectius polítics marcats en el Programa d’Actuació Municipal (PAM).

Procés participatiu per l’elaboració del nou pla jove 2004 – 2006

L’any 2004 es va iniciar un procés participatiu per l’elaboració del nou Pla Jove el qual va tenir una durada de 22 mesos.

L’objectiu era donar novament un fort impuls a les polítiques de joventut i que aquestes tinguessin, com a element clau, un procés participatiu que permetés a la població jove ser l’autèntica protagonista de les línies d’actuació.

Pla Director de la Política de Joventut 2006 – 2010

L’any 2006 es va aprovar el Pla Director de la Política de Joventut 2006 – 2010 el qual es va elaborar a través d’un profund procés de participació, de manera que les línies estratègiques que conté van sortir d’una acurada anàlisi de la realitat dels i les joves.

L’objectiu era donar novament un fort impuls a les polítiques de joventut i que aquestes tinguessin, com a element clau, un procés participatiu que permetés a la població jove ser l’autèntica protagonista de les línies d’actuació.
caratules_tamanygran4
Projecte Jove de 1985
caratules_tamanygran2
Pla d’Adolescència i Joventut 1998-2003
caratules_tamanygran3
Plajovebcn: Pla Director de la Política de Joventut 2006-2010
caratules_tamanygran1
Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016