Jove, busques pis? - PLA JOVE
16809
post-template-default,single,single-post,postid-16809,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jove, busques pis?

Jove, busques pis?

Habitatge. 3a edició del cicle d’habitatge “Jove, busques pis?” sobre activitats i recursos sobre habitatge.

 

Dins del Pla d’adolescència i joventut 2017-2021 un dels principals objectius que trobem dins de l’eix d’emancipació és promoure models d’accés a l’habitatge, incentivant  per tant una política que afavoreixi l’emancipació dels i les joves majors de 18 anys a la ciutat de Barcelona. Aquesta circumstància s’ha vist agreujada i posa de manifest la dificultat de les opcions d’emancipació de les persones joves,  degut a la situació del mercat laboral i de les rendes de treball, així com l’evolució dels preus dels pisos els darrers anys.

 

Seguint aquesta línia, del 19 de setembre al 5 d’octubre se celebrarà la 3a edició del cicle “Jove, busques pis?”. Aquesta iniciativa està impulsada per l’Assessoria d’Habitatge compartit del Departament de Joventut (que en els darrers mesos ha ampliat el seu servei fins a quatre districtes), els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

En el marc d’aquest cicle i tal i com s’estipula al Pla d’Adolescència i Joventut podem veure que s’està treballant per assolir l’objectiu de promoció i suport a l’accés a l’habitatge de la població jove.

 

L’accés a l’habitatge és un dels problemes més greus que pateixen els i les joves en el seu procés d’emancipació, provocat per l’elevat preu dels lloguers i la greu competència que exerceix el turisme sobre la disponibilitat dels pisos. El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 inclou diverses mesures per tal de fer front a aquesta situació. Amb la celebració d’aquest cicle d’habitatge i el “Market Place” es vol donar resposta doncs a aquestes demandes, més concretament dins de l’àmbit d’habitatge trobem la mesura 60 que fa referencia a la creació i promoció d’activitats i jornades per tal de fomentar, facilitar i donar suport a l’accés dels joves a l’habitatge.