Impuls a l'autonomia i emancipació de la gent jove - PLA JOVE
16565
post-template-default,single,single-post,postid-16565,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Impuls a l’autonomia i emancipació de la gent jove

Joventut. El pla, elaborat durant un procés participatiu de més d’un any, ha estat aprovat pel Ple.

El Pla d’adolescència i joventut s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu de més d’un any en què han intervingut centenars de persones entre joves, representants d’entitats juvenils, experts i representants dels diferents grups municipals.

El nou pla, aprovat pel Plenari municipal el 30 de juny, s’estructura en quatre grans eixos amb un total de 182 mesures centrades a facilitar l’emancipació, contribuir al benestar dels joves, fomentar que participin en la transformació de la societat i treballar les diferents accions a escala de districtes i barris.

L’accés al mercat laboral i a l’habitatge són dos aspectes centrals de la nova estratègia municipal sobre joventut. L’objectiu és facilitar els processos d’emancipació de la gent jove de la ciutat.

Una de les mesures més destacades del Pla d’adolescència i joventut 2017-2021 és la reserva per a persones de menys de 35 anys d’un 30% de tots el habitatges públics adjudicats en lloguer i en dret de superfície. Amb això es pretén dotar la població jove de la ciutat dels recursos suficients per superar les dificultats per accedir a un habitatge, provocades per l’augment dels preus del lloguer en el mercat lliure.

Quant a l’altre aspecte clau per a l’emancipació juvenil, el laboral, es donaran ajuts per a la contractació de persones joves, però només a les empreses que acreditin feines de qualitat, i també es posarà en marxa un programa que impulsi el retorn del talent jove que ha emigrat i que vol tornar a Barcelona.

Amb referència al foment del benestar de les persones joves, el pla preveu disposar d’espais d’atenció individual pel que fa a la salut sexual i reproductiva, a banda d’ampliar a tots els districtes els serveis que ja existeixen d’escolta i acompanyament individual. També s’elaborarà un nou pla d’equipaments i serveis juvenils per millorar la xarxa existent i oferir millors serveis de promoció i informació.

Es continuarà treballant estretament amb l’àmbit associatiu juvenil, sense deixar de banda oferir circuits i espais perquè els nois i les noies no associats també puguin ser motors de transformació de la ciutat. Aquest aspecte participatiu ja ha format part de la mateixa elaboració del pla.

El pla, a més, s’ha treballat des de la perspectiva de gènere i incorpora mesures per prevenir i lluitar contra les discriminacions, no només per motius de gènere sinó també per origen cultural o diversitat funcional.

Més informació