En marxa l'avaluació intermèdia participativa del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021 - PLA JOVE
17067
post-template-default,single,single-post,postid-17067,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

En marxa l’avaluació intermèdia participativa del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

En marxa l’avaluació intermèdia participativa del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 aprovat el 30 juny de 2017 pel Plenari municipal, determina que, a més del seguiment anual del seu desenvolupament, és necessari realitzar una avaluació qualitativa més en profunditat en finalitzar la seva vigència i una altra a la meitat d’aquest període, és a dir, a la segona meitat de 2019.

Els passats dijous 3 i 10 d’octubre, prop de vuitanta persones van participar al Punt infoJOVE Paral·lel a dues sessions de debat en el marc d’aquesta avaluació intermèdia.

En quatre taules o grups de discussió simultanis es van compartir punts de vista i reflexions sobre l’acompliment dels objectius que planteja el Pla, tenint en compte totes les accions que es desenvolupen i es monitoritzen a través d’indicadors.

Joves i membres del moviment associatiu juvenil es van barrejar amb professionals que atenen joves a diferents serveis i amb personal tècnic de totes les Àrees i Departaments de l’Ajuntament que gestionen programes i accions incloses al Pla.

A la primera sessió es va reflexionar sobre:

  • Les condicions laborals i el suport a l’accés a l’habitatge de la població jove.
  • La igualtat d’oportunitats a l’educació i la promoció de lleure de vessant comunitària.
  • La promoció de la salut emocional i també de la salut sexual i afectiva.
  • La diversitat i la inclusió de tots els i les joves a l’esport i la garantia d’un oci segur i saludable.

 

A la segona, els objectius tractats van ser:

  • La prevenció i la lluita contra les discriminacions de qualsevol tipus i donar cabuda a la diversitat en els equipaments.
  • La participació activa, el suport a l’associacionisme i la promoció de la creació jove.
  • La sensibilització sobre els hàbits i la mobilitat sostenibles i la promoció de les estratègies col·laboratives i l’economia social.
  • La legitimació de l’ús jove de l’espai públic i el desenvolupament d’una cultura de treball en xarxa entre professionals.

 

Les conclusions d’aquests debats, junt amb els resultats quantitatius dels indicadors de seguiment anual, i les sessions de treball interdepartamental i de territori celebrades abans de l’estiu, conformaran l’informe d’avaluació intermèdia que es publicarà en les properes setmanes.