METODOLOGIA I GOVERNANÇA - PLA JOVE
16199
page-template-default,page,page-id-16199,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

METODOLOGIA I GOVERNANÇA

La metodología de trabajo para el seguimiento y la gobernanza del Plan se estructura en tres ámbitos: Joven, Técnica y Política

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2020 ha estat elaborat a partir d’un procés compartit entre l’Administració, equips tècnics, entitats i persones joves. Aquest procés s’ha dut a terme des d’un plantejament de governança i d’inclusió. És a dir, es parteix del principi que «les polítiques públiques es formulen i s’implementen a través d’una plètora d’institucions, mecanismes i processos, formals i informals, que prenen formes molt variades i que expressen pautes d’interacció entre els governs, la societat i el sector privat.»

Per tant, el Pla d’Adolescència i Joventut s’ha elaborat tenint en compte tant els diferents agents implicats dins de l’Administració municipal com les entitats i les persones joves. S’han tingut en compte les aportacions realitzada per persones implicades en les polítiques de joventut a la ciutat: des del mateix personal tècnic del Departament de Joventut, passant per les persones responsables de projectes d’ocupació, d’educació, de salut, etc., el Consell de la Joventut de Barcelona, les persones expertes consultades, i especialment els i les joves no associades que constitueixen el node de joves. Per això el concepte de governança ens serveix millor per identificar una gestió del Pla que implica a tots i totes les agents.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ EN LA GOVERNANÇA DEL PLA