MISSIÓ I PRINCIPIS - PLA JOVE
16225
page-template-default,page,page-id-16225,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

MISSIÓ I PRINCIPIS

Fomentar la autonomía a través de 4 grandes principios rectores de actuación

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 té com a missió fomentar un principi universal per als adolescents i els joves: l’autonomia. Aquest concepte es refereix a la seva capacitat per desenvolupar-se en llibertat i amb disponibilitat dels recursos necessaris de manera igualitària, tenint també en compte les necessitats del seu entorn. Així doncs, proposem un pla que tingui com a eix central l’assoliment de la llibertat individual i de la responsabilitat envers el col·lectiu.

Aquesta missió es desenvolupa en una estructura de quatre grans principis rectors d’actuació, que recullen els objectius principals de les polítiques de joventut:

Promoció de l’emancipació juvenil.

Totes les persones han de poder tenir accés a una vida amb autonomia i una trajectòria educativa i laboral completa.

 • Una ciutat en què millorin els percentatge de joves que tenen estudis secundaris obligatoris (ESO) i postobligatoris.
 • Una ciutat que doni facilitats perquè els joves puguin combinar l’estudiar i el treballar.
 • Una ciutat on s’incrementi el nombre de joves que tenen una feina estable.
 • Una ciutat amb una política d’habitatge que afavoreixi l’emancipació dels joves a partir dels 18 anys.

Protagonistes de la transformació social.

Els adolescents i els joves de Barcelona han de ser actors de la ciutat, amb plena llibertat per fer sentir la seva veu i per participar.

 • Una ciutat compromesa amb la millora del benestar de la població jove, a través de la promoció de la salut, l’esport i el benestar emocional.
 • La ciutat com a lloc sostenible, on la mobilitat, la gestió dels recursos i els seus usos responguin a criteris ambientals i de durabilitat.
 • Una ciutat amb espais d’oci i lleure per a la joventut, autogestionats i amb continuïtat, per tal de fer de l’oci un espai de relació amb diversitat d’opcions.

Concepció integral del benestar.

Tenir cura dels joves vol dir tenir en compte la salut des d’un punt de vista global, integral i relacional.

 • Una ciutat compromesa amb la millora del benestar de la població jove, a través de la promoció de la salut, l’esport i el benestar emocional.
 • La ciutat com a lloc sostenible, on la mobilitat, la gestió dels recursos i els seus usos responguin a criteris ambientals i de durabilitat.
 • Una ciutat amb espais d’oci i lleure per a la joventut, autogestionats i amb continuïtat, per tal de fer de l’oci un espai de relació amb diversitat d’opcions.

Un territori accessible i sostenible.

La ciutat ha de ser un lloc per a tothom, accessible, sense exclusions per raó d’edat. La ciutat és el territori amb tota una suma de recursos i d’espais per compartir entre les persones joves.

 • La transversalitat i la coordinació territorial dels plans de joventut com a eina per incrementar l’aproximació a les necessitats i els reptes de la població jove de la ciutat.
 • L’espai públic com un lloc perquè adolescents i joves visquin la ciutat amb plena llibertat.
 • Les polítiques de joventut desenvolupades a través de la xarxa de recursos i equipaments del territori obeint al principi de proximitat en totes les actuacions.
 • La ciutat com lloc sostenible, on la mobilitat, la gestió dels recursos i els seus usos responguin a criteris ambientals i de durabilitat.