QUÈ ÉS? - PLA JOVE
16193
page-template-default,page,page-id-16193,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

QUÈ ÉS?

Plan de Adolescencia y Juventud 2017-2021

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 acompanyat del Marc Estratègic 2017-2026, presentats en Plenari el 30 de juny de 2017, constitueixen l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona que garanteix els drets de les persones joves. Aquest Pla situa l’adolescent i el jove com  a agent de transformació social.

Amb aquesta responsabilitat de construir les polítiques de joventut, el nou Pla parteix d’un llarg procés d’elaboració que comença l’abril del 2016, on s’han creat diferents processos i espais participatius. Al mateix temps, aquest document també recull la història de la ciutat de Barcelona amb relació als plans de joventut des de l’any 1985, així com la relació de plans que interactuen amb el nou Pla d’Adolescència i Joventut.

Un Pla innovador i engrescador que ha comptat amb la participació directa de joves i que ha recollit les seves aportacions, alhora que ha treballat amb les diferents àrees i els estaments implicats per impulsar i coresponsabilitzar les 164 mesures recollides en el Pla.

En el Pla també es recull un calendari de les diferents mesures, les principals accions, els projectes, els referents de les mesures, així com un sistema d’indicadors d’avaluació que ens permetrà analitzar quin és el grau d’assoliment dels diferents objectius de treball.