SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ - PLA JOVE
16203
page-template-default,page,page-id-16203,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Dos procesos imprescindibles: seguimiento de la ejecución del Plan y evaluación de los resultados

Aquest apartat recull de quina manera el Pla garanteix que els diferents actors mantinguin un control sobre el seu desenvolupament a través dels processos de seguiment i avaluació. El procés de seguiment consisteix en una sèrie d’instruments i processos mecànics que informen fonamentalment sobre l’estat de compliment de les mesures que hi recull. L’avaluació, en canvi, és un procés més complex on a partir dels instruments de seguiment i d’altres fonts d’informació, els diferents agents valoren diferents elements com la implementació i els resultats del pla vinculant-los als seus principis i objectius. Tant el seguiment com l’avaluació tenen l’objectiu de facilitar el control i el rendiment de comptes així com oferir informació rellevant per reorientar i millorar les polítiques recollides al pla.

 

En aquests dos processos hi ha un òrgan central que és la Taula de Seguiment i Avaluació que representa la concreció del model de governança del Pla amb tres esferes, en un espai conjunt responsable de l’avaluació i del govern del Pla pel que fa al control i la implementació. És aquest òrgan el que dota de cohesió i unitat els dos processos.

Seguiment

El desenvolupament d’un pla estratègic, on hi participen en la seva implementació multitud d’agents, serveis i persones amb nivells de coordinació molt diferents, fa que sigui especialment necessari generar sistemes de seguiment integral. D’aquesta manera esdevé imprescindible estructurar un model que monitoritzi l’estat de les accions a realitzar i els seus resultats, no només per conèixer amb concreció si cadascuna de les iniciatives compromeses es duu a terme, sinó també per dotar el Pla de més cohesió, de sentit d’unitat i de visió conjunta.
En paral·lel, el seguiment també estructura la continuïtat temporal del Pla d’Adolescència i Joventut. El procés de recopilació de dades al llarg de l’any, el seu buidatge, la seva presa en consideració per part dels agents de la Taula de Seguiment i Avaluació del Pla i l’Informe de seguiment anual resultant estructuren un monitoratge continuat, que es complementa amb els espais d’avaluació.
La definició d’un sistema d’indicadors ex ante per al seguiment del Pla expressa un compromís amb aquest procediment, és a dir, que en establir des de bon principi l’instrument que el farà viable, aporta garanties. I, d’altra banda, aporta neutralitat, ja que assegura que el desplegament de les mesures i accions serà revisat de forma concisa i en base a allò que s’ha dit que es faria, no a les possibles eventualitats posteriors.

Avaluació

Es defineixen alguns dels criteris que han de guiar l’avaluació del Pla, els actors que han d’intervenir i alguns recursos i instruments que poden ser útils per a l’avaluació. Es tracta, doncs, de posar les bases per a l’avaluació futura en tres aspectes. En primer lloc, es vol definir un model d’avaluació que respongui a l’esperit del Pla, a la seva missió i al model de governança democràtica en el qual es fonamenta. En segon lloc, hi ha la voluntat d’establir els moments i els espais d’avaluació, així com identificar-ne els instruments i preservar recursos. Per últim, es procura que el Pla prevegi criteris i estructures que facilitin la seva futura avaluabilitat.

Fases d’avaluació i calendari

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 ha d’afrontar dos moments o fases d’avaluació: una avaluació intermèdia a mig període d’aplicació del Pla i una avaluació final. Aquestes dues fases d’avaluació han de tenir un enfocament diferent atenent al moment del PAJ en què es duran a terme.

– Informe de Seguiment Anual 2017 del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021