TRANSFORMACIÓ - PLA JOVE
16180
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16180,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Igualtat i diversitats

Participació i associacionisme

Participació culturali creació

Estratègies col·laboratives

L’eix de transformació està orientat a totes aquelles accions i projectes que impliquen la participació dels adolescents i els joves com a motors dels canvis socials actuals amb igualtat d’oportunitats. L’objectiu general d’aquest eix és, doncs, situar les persones joves en el centre de l’actuació per tal d’assegurar els seus drets i el seu punt de vista en l’abordatge dels reptes de la societat actual, diversa i complexa, però també culturalment rica i amb potencial transformador en una ciutat com Barcelona.

Igualtat i diversitats

L’increment de la cohesió social està intrínsecament associat a la disminució de les desigualtats i al reconeixement de les diversitats.

Des d’aquesta perspectiva, i entenent l’adolescent i el jove com a subjecte de transformació, és prioritari apoderar al col·lectiu a través de la formació en els seus drets i en la facilitació de canals per a la denúncia davant de situacions de discriminació, assetjament o abús.

La construcció social de la ciutat i la bona convivència entre els seus habitants depèn en bona mesura de la capacitat de promoure entre la població jove el reconeixement, la comprensió i el respecte a les identitats (sexuals, de gènere, religioses, culturals, lingüístiques, etc. ) i grups diversos que configuren l’espai i, sobretot, en la possibilitat d’establir dinàmiques que promoguin la barreja i interacció com elements de cohesió i de vertebració social.

Participació i associacionisme

L’enfortiment i la promoció de la participació juvenil aconseguint que aquesta sigui efectiva i significativa per als adolescents i els joves que l’exerceixen és un aspecte primordial del Pla d’Adolescència i Joventut.

Des d’aquesta perspectiva es proposen mesures que facilitin la participació d’adolescents i joves que habitualment no l’exerceixen, alhora que es promou l’intercanvi i les trobades entre joves dels diferents districtes de la ciutat, el desplegament d’estratègies i mecanismes que promoguin la capacitat d’incidir, intervenir i decidir i , implica i mesures de reconeixement i suport a l’associacionisme juvenil.

Participació cultural i creació

La participació cultural de les persones joves ha experimentat en els darrers anys canvis importants. Hi ha noves formes de produir i consumir cultura que han posat de manifest que la gent jove mostra interès per la cultura i hi participa activament.

L’objectiu principal de l’àmbit és reforçar la cultura com una àrea de treball important orientant les polítiques cap a la promoció de la creació i el consum cultural entre els joves, un consum cultural que sigui enriquidor i basat en la interacció i en la participació activa. Els objectius donen resposta a tres àrees de treball que contemplen la creació, l’accessibilitat i la diversitat cultural des del prisma juvenil.

Estratègies col·laboratives

Aquest àmbit d’actuació té l’objectiu d’impulsar un nou model de consum responsable que superi les polítiques de consum més tradicionals centrades en la generació de riquesa i en la defensa dels drets individuals. L’extensió de les pràctiques de consum responsable entre la població jove, així com la seva conversió primer en hàbits concrets i després en estils generals de vida, esdevenen clau per assolir la justícia social i la sostenibilitat.

Així, doncs, aquest àmbit incorpora una mirada col·lectiva que té present la influència de les opcions de consum en el manteniment o bé en el canvi de la societat actual i fomenta el sorgiment i el creixement d’una economia cooperativa i solidària basada en la col·laboració i els beneficis i les oportunitats que genera.