Les Portes
de Collserola

Bases cartogràfiques

Posem a la vostra disposició algunes de les bases cartogràfiques que s’ha facilitat als equips multidisciplinars per al desenvolupament de les seves propostes:

© 2020 Ajuntament de Barcelona