Formulari d'inscripció

Modalitat >
Treball >
Documents >
Enllaços >
Autors >
Mitjà >
Productora >
Notes >
Condicions >
Revisió
Modalitat
Treball
Documents
Enllaços
Autors
Mitjà
Productora
Notes
Condicions
Revisió
Màxim 1.000 caràcters
Data d'emissió o publicació: entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de desembre de 2018.

Format

Autor/ra 1

afegir un altre autor o autora

Mitjà

Persona de contacte del mitjà

Productora

Persona de contacte de la productora

Pots afegir els aclariments que creguis oportuns

Els sotasignants accepten:

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a l’empara del tractament 0298 "Premis i concursos" de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d’inscriure’s als Premis Montserrat Roig. Aquesta finalitat està legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar els camps “correu electrònic” i/o “telèfon” ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Revisió

Aquestes són les dades que has introduït a través del formulari. Si has de canviar qualsevol dada pots navegar amb el menú superior del formulari. Si les dades són correctes ja pots enviar el formulari

Modalitat

Treball

Títol

Data d'emissió, edició i/o publicació

Format

Sinopsi

Autor/a 1

Nom i cognoms

NIF

Adreça

Telèfon 1

Email 1

Telèfon 2
-

Email 2
-

Mitjà de comunicació

Nom

Adreça

NIF

Persona de contacte

Nom i cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon 2
-

Adreça electrònica 2
-

Productora

Nom

Adreça

NIF

Persona de contacte

Nom i cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon 2
-

Adreça electrònica 2
-

Notes

--

Declaracions

Els sotasignants accepten:

  • Que el treball opti al Premi Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona
  • La cessió de manera no exclusiva i gratuïta dels drets de reproducció i comunicació de la peça periodística o de comunicació social en el cas que sigui guardonada en alguna de les modalitats
  • El mitjà i l'autor es comprometen a fer difusió del premi en cas que siguin guardonats
  • Les propostes que opten a la modalitat d'Investigació periodística accepten que el treball guanyador es faci públic per primera vegada en els canals d'informació propis de l'Ajuntament de Barcelona, i a fer constar el guardó a la publicació en altres mitjans.

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a l’empara del tractament 0298 "Premis i concursos" de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d’inscriure’s als Premis Montserrat Roig. Aquesta finalitat està legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar els camps “correu electrònic” i/o “telèfon” ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.