Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA: 1996

L’ombra de l’eunuc de Jaume Cabré.