Barcelona Cultura
Skip to main content

DISSENY :: 2001

América Sánchez

Jurat: André Ricard (president)
Josep M. Montaner
Joan Vinyets
Beatrice Würsch

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Disseny a senyor América Sánchez, per la seva obra Barcelona Gràfica, editada per Gustavo Gili, per la recuperació d’imatges de la gràfica de la ciutat; una important aportació documental a la memòria iconogràfica de Barcelona.

El Jurat fa una menció especial al Museu d’Arts Decoratives de la ciutat de Barcelona i al col·lectiu de joiers format pels senyors Aureli Bisbe, Joaquim Capdevila, Carles Codina, Xavier Domènech i Ramon Puig, coordinats per la senyora Mònica Gaspar, per l’esforç de donar a conèixer la joieria contemporània de Barcelona, reafirmant la tradició de la ciutat i les noves aportacions en aquest àmbit creatiu.