Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2001

Projecte de microagulla MICROTRANS

Jurat: Javier Tejada (president)
Joaquim Casal
Francesc Esteva
Jordi Isern
Artur Serra

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Investigació Tecnològica als senyors Jordi Aguiló, del Centre Nacional de Microelectrònica de Barcelona, Joan Llibre, de Carburos Metálicos, i José Luis Pomar, del Consorci Sanitari Clínic, pel projecte «Microagulla multisensor per al control del trasplantament d’òrgans (MICROTRANS)», que comporta el desenvolupament d’una microagulla multisensora que serveix per determinar la viabilitat d’un trasplantament d’òrgans. Aquesta innovació implicarà poder traslladar els òrgans amb un control continu del seu estat, cosa que permetrà que se’n faci una millor utilització.

El Jurat acorda atorgar una menció especial als senyors Jaume Barceló, Jaume L. Ferrer, Jordi Casas, David García i Olga Llima, pel projecte «Desenvolupament d’un simulador microscòpic de trànsit», que permet analitzar escenaris per a l’avaluació de l’impacte de les diferents alternatives d’ordenació i gestió del trànsit tant des de la perspectiva urbanística com la tecnològica.