Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA :: 2001

Jordi Coca

Jurat: Ramon Pla (president)
Antoni M. Espadaler
Anna Gil
Vicenç Llorca
Màrius Serra

El Jurat acorda atorgar el Premi de Literatura en Llengua Catalana al senyor Jordi Coca, per la seva novel·la Sota la pols perquè, amb els personatges i espais d’un barri obrer de Barcelona a la postguerra, crea una imatge lírica d’una densitat notable de la degradació material i moral de la seva gent.