Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA :: 2002

Roderic Guigó i Serra

Jurat: Adolf Tobeña (president)
Salomé Prat
Joan J. Guinovart
Miguel Beato
Cristina Ribas

El jurat ha acordat, per majoria, concedir al biòleg Roderic Guigó de l’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques “per la seva contribució a l’anàlisi comparatiu de genomes complexes amb mètodes bioinformàtics. En concret, per l’anàlisi de la conservació de l’estructura dels gens entre el genoma del ratolí i l’humà, que ha dut a la identificació de més de mil nous gens humans”.